راهنمای معاملات زندگی

املاک: 20
نمایندگان: 1
تیلیفون: 0772030654
تیلیفون: 0786215679
Fax: 0799208725
Website: https://imlak.af
آدرس ایمیل: zendagi.property@gmail.com

ارتباط با راهنمای معاملات

راهنمای معاملات زنده گی با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد. رهنمای معا ملات زندگی مرجع قابل اعتماد شما برای انجام معاملات خرید و فروش جایداد های تان . برای ثبت خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در مناطق قلعه فتح الله٬‌ تایمنی سابقه٬ چهار قلعه وزیر آباد و پایکوب نسوار به تماس شوید.

زمین فروشی در شهر نو
10 ماه قبل
2000 متر مربع

این زمین فروشی در شهر نو که به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع میباشده نمره راسته و دو نوشه و دارای قباله شرعی می باشد. قیمت فی بسوه ۱۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود  .این زمین با داشتن بهترین موقعیت در شهر برای اعمار محل تجارتی و برای اعمار  خانه و […]

فروشی

2,400,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در قلعه فتح الله
10 ماه قبل
500 متر مربع

  زمین فروشی در قلعه فتح الله  با داشتن قباله شرعی که به مساحت ۵۰۰ متر مربع  می باشد در ناحیه دهم شهر کابل  به قیمت ۲۵۰۰۰۰هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود    

فروشی

250,000 / دالر
خانه فروشی در قلعه فتح الله
10 ماه قبل
200 متر مربع
6 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در قلعه فتح الله که به مساخت ۲۰۰ متر مربع  می باشد با داشتن  ۶ اطاق و قباله حرفی به  فامیل داران با با امکانات تخت بام، نل آب،چاه/ ذخیره آب و حویلی به فروش رسانیده می شود.    

فروشی

120,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
968 متر مربع
22 اطاق
10 تشناب
7 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در قلعه فتح الله حویلی فروشی که دارای  ۲۲ اطاق ، ۱۰ تشناب ، ۳ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۷ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت زمین ۹۶۸ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۱۳۶۰ می باشد و در منزل ۳ موقعیت دارد  و با امکانات الماری دیواری ، بالکنی ‌٬ […]

فروشی

900,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در  قلعه فتح الله – ناحیه ۱۰
11 ماه قبل
315 متر مربع

زمین فروشی در قلعه فتح الله –  مساحت زمین ۳۱۵ متر مربع است . در ساحه قلعه فتح الله شهرنو  ناحیه ۱۰ موجود است نمری چپ ا .  

فروشی

270,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی ۴ اطاقه قلعه فتح الله
11 ماه قبل
100 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای  ۴ اطاق ، ۲ تشناب ، ۱ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۲ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت زمین ۲۳۰ متر مربع  است٬ ساحه چپه و همچنان اعمار شده سال ۱۳۴۰ می باشد و در منزل ۱ موقعیت دارد  با نازلترین قیمت و بهترین موقعیت به فامیل داران محترم به […]

فروشی

200,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی ۷ اطاقه در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
250 متر مربع
7 اطاق
3 تشناب
10 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای  ۷ اطاق ، ۳ تشناب ، ۴ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۱۰ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت زمین ۹۶۸ متر مربع  است٬ ساحه راسته  می باشد   و  با امکانات  چاه آب ٬ حویلی و نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬ برنده٬ کیبل تلویزیون٬لین انترنت٬حویلی٬ورزشگاه به فامیل داران محترم به فروش […]

فروشی

850,000 / دالر یا معادل
خانه تخریبی فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
370 متر مربع

خانه تخریبی فروشی در قلعه فتح الله با مناسب ترین قیمت به فروش رسانیده می شود. علاقمندان خرید این خانه قدیمی که به مساحت ۳۷۰ متر مربع است با تماینده ملکیت به تماس شوند.  

فروشی

280,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
520 متر مربع
12 اطاق
8 تشناب
6 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در قلعه فتح الله حویلی سه منزله فروشی در قلعه فتح الله با داشتن قباله شرعی که دارای دوازده اطاق، هشت تشناب، شش موتر گراچ،دو آشپزخانه، نمره راسته، یک نوشه به مساحت ۵۲۰ متر مربع اعمار شده سال ۲۰۱۵  دارای امکانات  از قبیل برنده، الماری دیواری ،تهکو، نل آب و حویلی می باشد […]

فروشی

560,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
500 متر مربع

زمین فروشی در قلعه فتح الله که به مساحت ۵۰۰ متر مربع، نمره راسته و دو نوشه میباشد با امکانات نل آب دولتی، چاه آب در ناحیه دهم به قیمت ۷۵۰۰۰۰هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود. این زمین با داشتن بهترین موقعیت در شهر برای اعمار محل تجارتی و برای اعمار […]

فروشی

750,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
500 متر مربع

زمین فروشی  در قلعه فتح الله که به مساحت ۵۰۰ متر مربع، نمره راسته و قباله شرعی میباشد در ناحیه دهم شهر کابل به فروش رسانیده می شود.. این زمین با داشتن بهترین موقعیت در شهر برای اعمار محل تجارتی و برای اعمار  خانه و اپارتمان ها برای فامیل یک مکان کاملا درست می باشد […]

فروشی

400,000 / دالر
زمین فروشی در قلعه فتح الله
11 ماه قبل
314 متر مربع

زمین فروشی در قلعه که به مساحت ۳۱۴ متر مربع، نمره راسته میباشد در ناحیه دهم شهر کابل به فروش رسانیده می شود. این زمین با داشتن بهترین موقعیت در شهر برای اعمار محل تجارتی و برای اعمار  خانه و اپارتمان ها برای فامیل یک مکان کاملا درست می باشد  

فروشی

204,100 / دالر

نمایندگان ما

با تخصص خاص در بخش مشوره دهی املاک در خدمت شما