راهنمای معاملات روشن مومن

بین چهارراهی تایمنی و گل سرخ٬‌مقابل هوتل بابا امیر
املاک: 70
نمایندگان: 1
تیلیفون: 0782521903
تیلیفون: 0775417872
Fax: 0783229066
Website: https://imlak.af
آدرس ایمیل: Roshann.property@gmail.com

ارتباط با راهنمای معاملات

راهنمای معاملات روشن مومن با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.این رهنمای  معاملات تعهد برای ارایه خدمات با کیفت. برای  برقراری روابط با مشتری و از آن مهمتر  حفظ آن روابط با برقراری ارتباط موثر را دارد.راهنمای معاملات روشن مومن با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در پروژه تایمنی به تماس شوید.

حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه
16 اطاق
8 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه. هر منزل دارای چهار اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه که جمله شانزده اطاق، هشت تشناب، چهار آشپزخانه و دو موتر گراچ میباشد .به قیمت ۱۹۵۰۰۰ دالر به فروش رسانیده میشود

فروشی

195,000 / دالر یا معادل
حویلی ۲ منزله فروشی  تایمنی
350 متر مربع
7 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

حویلی فروشی که دارای ۷ اطاق آفتاب رخ، ۲ تشناب، ۴موتر گراچ، ۱ آشپزخانه، نمره راسته یک بلاکه به مساحت ۳۵۰ متر مربع می باشد با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود. علاقمندان میتوانند با  شماره های شریک شده به تماس شوند.    

فروشی

260,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله کرایی در  تایمنی
350 متر مربع
12 اطاق
4 تشناب
4 موتر پارکنگ

  حویلی دو منزله کرایی در تایمنی  که دارای ۱۲ اطاق آفتاب رخ، ۴تشناب، ۴موتر گراچ، ۲ آشپزخانه، دو نوشه به مساحت ۳۵۰ متر مربع   و با امکانات برنده/تخت بام، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی برای فامیل داران و دفاتر به قیمت ۶۰۰ دالر امریکایی  یا معادل آن با جور آمد به کرایه داده میشود. […]

کرایی

600 / دالر یا معادل
حویلی ۴ منزله فروشی در تایمنی
350 متر مربع
9 اطاق
5 تشناب
5 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای ۹اطاق آفتاب رخ، ۵تشناب، ۵موتر گراچ، ۳آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۳۵۰ متر مربع ،  و مستقل با امکانات تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی مستقل برای فامیل، دفاتر، و محل تجارتی به قیمت ۳۹۰۰۰۰ دالر امریکایی و یا معادل آن به فروش رسانیده  میشود    

فروشی

390,000 / دالر یا معادل
تعیر  کرایی در سرک عمومی تایمنی
420 متر مربع
22 اطاق
20 تشناب
20 موتر پارکنگ

تعمیر کرایی که دارای  ۲۲ اطاق، ۱۲ تشناب، ۵ موتر گراچ،   ۷ آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۴۲۰ متر مربع و در سر سرک عمومی تایمنی با امکانات سیستم امنیتی، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب و مستقل می باشد  برای فامیل داران و یا هم محل تجارتی  به کرایه داده می شود    

کرایی

3,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در نزدیک چهارراهی تایمنی
350 متر مربع

این زمین فروشی که در نزدیک چهاراهی تایمنی موقیت دارد به مساحت ۳۵۰ متر مربع ه قیمت ۲۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی  یا معادل آن باجور آمد به فروش رسانیده میشود  

فروشی

220,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در نزدیک چهاراهی تایمنی
130 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی که دارای ۴ اطاق آفتاب رخ، ۲ تشناب، ۱موتر گراچ، ۱آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۱۳۰ متر مربع  و با امکانات  نل آب، ذخیره آب، می باشد. به فامیل داران ٬ برای دفاتر به قیمت ۳۵۰ دالر امریکایی یا معادل آن با جور آمد  به کرایه داده می شود  

کرایی

350 / دالر یا معادل
اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در تایمنی
160 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در تایمنی اپارتمان کرایی تایمنی که دارای سه اطاق آفتاب رخ، دو تشناب، یک موتر گراچ، یک آشپزخانه، یک بلاکه، یک نوشه اعمار شده سال ۲۰۱۹ در منزل چهارم به مساحت ۱۶۰ متر مربع به فامیل داران به کرایه داده می شود  

کرایی

300 / دالر یا معادل
خانه فروشی در سرک اول تایمنی
420 متر مربع
22 اطاق
12 تشناب
5 موتر پارکنگ

خانه فروشی در سرک اول تایمنی اپارتمان فروشی که دارای ۲۲ اطاق، ۱۲ تشناب، ۵ موتر گراچ، ۷ آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۴۲۰ متر مربع و  با امکانات تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب،  و حویلی مستقل به فروش رسانیده می شود .علاقمندان میتوانند با  شماره های شریک شده به تماس شوند.    

فروشی

390,000 / دالر یا معادل
دوکان کرایی در تایمنی کابل
15 متر مربع
1 تشناب

دوکان کرایی در تایمنی کابل که دارای یک تشناب، منزل اول، نمره راسته، دو بلاکه، دو نوشه به مساحت ۱۵ متر مربع اعمار شده سال ۲۰۰۵ با امکانات نل آب برای محل تجارتی به کرایه داده میشود  

کرایی

18,000 / افغانی
حویلی  کرایی در سرک دوم تایمنی
350 متر مربع
9 اطاق
4 تشناب
5 موتر پارکنگ

حویلی کرایی که دارای ۹ اطاق آفتاب رخ، ۴ تشناب، ۵ موتر گراچ، ۲ آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۳۵۰ متر مربع به کرایه داده می شود دارای امکانات برنده، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب، حولی و مستقل  می باشد    

کرایی

450 / دالر یا معادل
اپارتمان ۴ اطاقه کرایی در تایمنی
140 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان ۴ اطاقه کرایی در تایمنی اپارتمان کرایی در تایمنی که دارای چهار اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه، یک موتر گراچ، نمره راسته، یک بلاکه، دو نوشه و مساحت ۱۴۰ منر مربع و امکانات سیستم امنیتی، نل آب، چاه آب، ذخیره آب و مستقل برای دفاتر و فامیل به قیمت ۳۰۰ دالر امریکایی به کرایه […]

کرایی

300 / دالر یا معادل
1 2 6

نمایندگان ما

با تخصص خاص در بخش مشوره دهی املاک در خدمت شما