خواجه فردین رونق

مالک رهنما 11 املاک
آدرس: 0772216977
تیلیفون: 0745355005

راهنمای معاملات: راهنمای معاملات فردین رونق
راهنمای معاملات: راهنمای معاملات فردین رونق
شماره دفتر: خیرخانه سرک ۸۰ متره ۳۱۵ کوچه ۶
آدرس دفتر: 0772216977

ارتباط

راهنمای معاملات فردین رونق با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.رهنمای معاملات فردین رونق با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در   خیرخانه ٬ ۳۱۵ ٬ کابل به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(11)

اپارتمان کرایی ۳ اطاقه در ۳۱۵ کابل ناحیه  یازده
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کابل خیرخانه  دارای ۳ اتاق یک آشپز خانه ۲تشناب ۱بالکن آفتاب رخ عصری آب برق جدا پارکینگ موتر ۱دانه منزل چهارم و مهمان خانه راه جدا دارد و در مساحت ۳۰۰ متر مربع اعمار شده . پول  ۵۰۰صفا کار و ۶۰۰ افغانی پول چای سپتیک و پول آب ماهانه ۱۰۰۰افغانی   نمره […]

کرایی

12,000 / افغانی
اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در ۳۱۵
315
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۳ اطاق – ۲ تشناب  ۱ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر ٬ منزل چهار  و با مساحت ۳۰۰ متر مربع٬ دارای قباله شرعی ٬نمره جپه  دو بلاکه دو نوشه و اعمار شده سال ۲۰۱۰ می باشد. و […]

کرایی

12,000 / افغانی
اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کابل
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کوچه ۶ ناحیه ۱۱ کابل . آپارتمان کرایی دارای ۳ اتاق یک آشپز خانه ۲تشناب ۱بالکن آفتاب رخ عصری آب برق جدا پارکینگ موتر ۱دانه منزل دوم پول  ۵۰۰صفا کار و ۶۰۰ افغانی پول چای سپتیک و پول آب ماهانه ۱۰۰۰افغانی   نمره چپه دو بلاک نل آب چاه وترپمپ .با […]

کرایی

12,000 / افغانی
خانه فروشی در ۳۱۵ خیرخانه
300 متر مربع
4 اطاق
1 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی تخریبی در ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۴ اطاق – ۱ تشناب  ۱ اشپزخانه یک موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۳۰۰ متر مربغ. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد نمره چپه٬ یک نوشه و با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی […]

فروشی

65,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله فروشی در ۳۱۵ خیر خانه
10 اطاق
3 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی در ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۱۰ اطاق – ۳ تشناب  ۲ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۲۰۰ متر مربع٬ دارای قباله شرعی ٬نمره جپه یک نوشه و اعمار شده سال ۲۰۱۵ می باشد.با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی ٬ نل […]

فروشی

110,000 / دالر یا معادل
حویلی ۳ منزله کرایی در ۳۱۵ خیرخانه
315
300 متر مربع
8 اطاق
3 تشناب

حویلی ۳ منزله کرایی در ۳۱۵  خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۸ اطاق – ۳ تشناب  ۲ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۳۰۰ متر مربع٬ دارای قباله شرعی ٬نمره جپه دو نوشه و اعمار شده سال ۲۰۱۴ می باشد. با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ […]

کرایی

30,000 / افغانی