خیال محمد رستم خیل

مالک رهنما 2 املاک
آدرس: سرک عمومی کمپنی ایستگاه مکتب
تیلیفون: 0788726810

راهنمای معاملات: رهنمای معاملات خیال محمد رستم خیل
شماره دفتر: 0777504749
آدرس دفتر: سرک عمومی کمپنی ایستگاه مکتب

ارتباط

راهنمای معاملات خیال محمد رستم خیل با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.راهنمای معاملات خیال محمد رستم خیل با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در  کوته سنگی ٬ سرک کمپنی ٬ کابل به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(2)

خانه فروشی چهار اطاقه در نیازبیک ناحیه پنجم کابل
206 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب
3 موتر پارکنگ

خانه فروشی در منطفه نیازبیک – سرک کمپنی شهر کابل دارای ۴ اطاق، ۳ تشناب، یک آشپزخانه، پارکیینگ برای  ۳ عراده موتر و  به مساحت ۲۰۶ متر مربع و  اعمار شده در سال ۱۳۹۸ می باشد . و با امکانات برنده/ تخت بام کلان، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب ٬ لین انترنت و یک […]

فروشی

به تماس شوید
خانه فروشی در نیازبیک سرک کمپنی
156 متر مربع
5 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در نیازبیک کابل سرک کمپنی .  این خانه دارای ۵ اطاق – ۳ تشناب عصری ۱ اشپزخانه ۱ موتر گراچ برای پارکنگ موتر ٬  و با مساحت ۱۵۶ متر مربع٬  و اعمار شده سال ۱۳۹۸ می باشد.با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬ دروازه اتومات  و […]

فروشی

56,000 / دالر یا معادل