داود صافی

صاحب امتیاز 20 املاک
آدرس: سرک اول قلعه فتح الله خان
تیلیفون: 0786215679

راهنمای معاملات: راهنمای معاملات زندگی
راهنمای معاملات: رهنمای معاملات زندگی
شماره دفتر: 0772030654
آدرس دفتر: سرک اول قلعه فتح الله خان

ارتباط

راهنمای معاملات زنده گی با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد. رهنمای معا ملات زندگی مرجع قابل اعتماد شما برای انجام معاملات خرید و فروش جایداد های تان . برای ثبت خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در مناطق قلعه فتح الله٬‌ تایمنی سابقه٬ چهار قلعه وزیر آباد و پایکوب نسوار به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(20)

زمین فروشی در شهر نو
1 سال قبل
2000 متر مربع

این زمین فروشی در شهر نو که به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع میباشده نمره راسته و دو نوشه و دارای قباله شرعی می باشد. قیمت فی بسوه ۱۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود  .این زمین با داشتن بهترین موقعیت در شهر برای اعمار محل تجارتی و برای اعمار  خانه و […]

فروشی

2,400,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در قلعه فتح الله
1 سال قبل
500 متر مربع

  زمین فروشی در قلعه فتح الله  با داشتن قباله شرعی که به مساحت ۵۰۰ متر مربع  می باشد در ناحیه دهم شهر کابل  به قیمت ۲۵۰۰۰۰هزار دالر امریکایی یا معادل آن به فروش رسانیده میشود    

فروشی

250,000 / دالر
خانه فروشی در قلعه فتح الله
1 سال قبل
200 متر مربع
6 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در قلعه فتح الله که به مساخت ۲۰۰ متر مربع  می باشد با داشتن  ۶ اطاق و قباله حرفی به  فامیل داران با با امکانات تخت بام، نل آب،چاه/ ذخیره آب و حویلی به فروش رسانیده می شود.    

فروشی

120,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در قلعه فتح الله
1 سال قبل
968 متر مربع
22 اطاق
10 تشناب
7 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در قلعه فتح الله حویلی فروشی که دارای  ۲۲ اطاق ، ۱۰ تشناب ، ۳ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۷ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت زمین ۹۶۸ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۱۳۶۰ می باشد و در منزل ۳ موقعیت دارد  و با امکانات الماری دیواری ، بالکنی ‌٬ […]

فروشی

900,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در  قلعه فتح الله – ناحیه ۱۰
1 سال قبل
315 متر مربع

زمین فروشی در قلعه فتح الله –  مساحت زمین ۳۱۵ متر مربع است . در ساحه قلعه فتح الله شهرنو  ناحیه ۱۰ موجود است نمری چپ ا .  

فروشی

270,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی ۴ اطاقه قلعه فتح الله
1 سال قبل
100 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای  ۴ اطاق ، ۲ تشناب ، ۱ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۲ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت زمین ۲۳۰ متر مربع  است٬ ساحه چپه و همچنان اعمار شده سال ۱۳۴۰ می باشد و در منزل ۱ موقعیت دارد  با نازلترین قیمت و بهترین موقعیت به فامیل داران محترم به […]

فروشی

200,000 / دالر یا معادل
1 2 4