حاجی اسمعیل هارونی

مالک رهنما 70 املاک
آدرس: 0783229066
تیلیفون: 0782521903

راهنمای معاملات: راهنمای معاملات روشن مومن
راهنمای معاملات: راهنمای معاملات روشن مومن
شماره دفتر: بین چهارراهی تایمنی و گل سرخ٬‌مقابل هوتل بابه امیر
آدرس دفتر: 0783229066

ارتباط

راهنمای معاملات روشن مومن با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.این رهنمای  معاملات تعهد برای ارایه خدمات با کیفت. برای  برقراری روابط با مشتری و از آن مهمتر  حفظ آن روابط با برقراری ارتباط موثر را دارد.راهنمای معاملات روشن مومن با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در پروژه تایمنی به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(70)

حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه
16 اطاق
8 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه. هر منزل دارای چهار اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه که جمله شانزده اطاق، هشت تشناب، چهار آشپزخانه و دو موتر گراچ میباشد .به قیمت ۱۹۵۰۰۰ دالر به فروش رسانیده میشود

فروشی

195,000 / دالر یا معادل
حویلی ۲ منزله فروشی  تایمنی
350 متر مربع
7 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

حویلی فروشی که دارای ۷ اطاق آفتاب رخ، ۲ تشناب، ۴موتر گراچ، ۱ آشپزخانه، نمره راسته یک بلاکه به مساحت ۳۵۰ متر مربع می باشد با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود. علاقمندان میتوانند با  شماره های شریک شده به تماس شوند.    

فروشی

260,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله کرایی در  تایمنی
350 متر مربع
12 اطاق
4 تشناب
4 موتر پارکنگ

  حویلی دو منزله کرایی در تایمنی  که دارای ۱۲ اطاق آفتاب رخ، ۴تشناب، ۴موتر گراچ، ۲ آشپزخانه، دو نوشه به مساحت ۳۵۰ متر مربع   و با امکانات برنده/تخت بام، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی برای فامیل داران و دفاتر به قیمت ۶۰۰ دالر امریکایی  یا معادل آن با جور آمد به کرایه داده میشود. […]

کرایی

600 / دالر یا معادل
حویلی ۴ منزله فروشی در تایمنی
350 متر مربع
9 اطاق
5 تشناب
5 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای ۹اطاق آفتاب رخ، ۵تشناب، ۵موتر گراچ، ۳آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۳۵۰ متر مربع ،  و مستقل با امکانات تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی مستقل برای فامیل، دفاتر، و محل تجارتی به قیمت ۳۹۰۰۰۰ دالر امریکایی و یا معادل آن به فروش رسانیده  میشود    

فروشی

390,000 / دالر یا معادل
تعیر  کرایی در سرک عمومی تایمنی
420 متر مربع
22 اطاق
20 تشناب
20 موتر پارکنگ

تعمیر کرایی که دارای  ۲۲ اطاق، ۱۲ تشناب، ۵ موتر گراچ،   ۷ آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۴۲۰ متر مربع و در سر سرک عمومی تایمنی با امکانات سیستم امنیتی، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب و مستقل می باشد  برای فامیل داران و یا هم محل تجارتی  به کرایه داده می شود    

کرایی

3,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در نزدیک چهارراهی تایمنی
350 متر مربع

این زمین فروشی که در نزدیک چهاراهی تایمنی موقیت دارد به مساحت ۳۵۰ متر مربع ه قیمت ۲۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی  یا معادل آن باجور آمد به فروش رسانیده میشود  

فروشی

220,000 / دالر یا معادل
1 2 12