سید مرجان منگل

مالک رهنما 13 املاک
آدرس: مارکیت جدید مکروریان سوم مقابل بلاک 4 کوچه سوم
تیلیفون: 0772448960

راهنمای معاملات: رهنمای معاملات خپلواک افغان
شماره دفتر: 0799132371
آدرس دفتر: مارکیت جدید مکروریان سوم مقابل بلاک 4 کوچه سوم

ارتباط

راهنمای معاملات خپلواک افغان با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.راهنمای معاملات خپلواک افغان با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در مکروریان ٬دوم٬سوم٬بی بی مهرو٬ به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(13)

آپارتمان فروشی۴ اطاقه در مکروریان سوم
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

:آپارتمان عصری مجهز در مکروریان ۳ با مشخصات ذیل به فروش رسانده میشود آپارتمان فروشی۴ اطاقه در مکروریان سوم کابل  ناحیه نهم  دارای سه اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر و به قیمت ۱۰۰۰۰۰ دالر یا معادل آن به فروش رسانیده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت […]

فروشی

100,000 / دالر یا معادل
آپارتمان فروشی ۳ اطاقه در مکروریان چهار
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  آپارتمان فروشی ۳ اطاقه در مکروریان چهار . سه اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر آدرس: مکروریان چهار ٬ بلاک ۱ ناحیه ۹. قیمت: ۶۵۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد.

فروشی

65,000 / دالر یا معادل
آپارتمان فروشی در مکروریان ۳
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

آپارتمان فروشی در مکروریان ۳ . سه اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر آدرس: مکروریان چهار ٬ بلاک ۱۶۴ ناحیه ۹. قیمت: ۸۵۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد.

فروشی

85,000 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی  در بی بی مهرو- ۳ اطاق
115 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی در بی بی مهرو که دارای ۳ اطاق، ۲ تشناب، یک آشپزخانه به مساحت ۱۱۵ متر مربع با امکانات نل آب، کیبل تلویزون برای فامیل در منزل اول فی مترمربع ۲۷۰ دالر امریکایی به فروش رسانیده میشود

فروشی

31,050 / دالر یا معادل
حولی فروشی در سرک پلچرخی
300 متر مربع
9 اطاق
3 تشناب
2 موتر پارکنگ

حولی فروشی در سرک پلچرخی که دارای ۹ اطاق، ۳ تشناب، ۳ آشپزخانه، ۳۰۰ منر مربع و ۳منزل تعمیر با امکانات نل آب، برنده، چاه آب و دو موتر گراچ. خانه فروشی در پلچرخی برای فامیل های کوچک٬ متوسط و بزرگ به قیمت ۱۰۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی یا معادل ان به فروش رسانیده میشود  برای معلومات […]

فروشی

1,020,000 / دالر یا معادل
حولی فروشی  عقب وزارت  داخله جدید
300 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

حولی فروشی  عقب وزارت  داخله جدید که دارای ۳۰۰ متر مربع، ۴ اطاق، ۲تشناب، یک آشپزخانه ، یک موتر ګراچ با امکانات چاه آب، برنده و حولی برای فامیل به قیمت ۱۰۰۰۰۰ دالر امریکایی یا معادل ان به فروش رسانیده میشود

فروشی

100,000 / دالر یا معادل