قیس شریفی

مالک راهنما 16 املاک
آدرس: سرک ۸۰ متره - میدان هوایی کابل
تیلیفون: 0788162126

راهنمای معاملات: راهنمای معاملات بنیاد شریفی
شماره دفتر: 0799273858
آدرس دفتر: سرک ۸۰ متره - میدان هوایی کابل

ارتباط

راهنمای معاملات بنیاد شریفی با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.راهنمای معاملات بنیاد شریفی با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در سرک  ۸۰ متره میدان هوایی به تماس شوید.

نمرات و مرور

0 مرور 0
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

مرور 0

املاک نماینده(16)

اپارتمان ۴ اطاقه فروشی در سرک میدان
1 سال قبل
220 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان ۴ اطاقه فروشی در سرک میدان اپارتمان که دارای ۴ اطاق، ۲ تشناب، یک آشپزخانه، با گارکینگ به مساحت ۲۲۰ متر مربع در منزل چهارم با امکانات نل آب، برق٬ برنده٬ سیستم امنیتی کیبل تلویزیون٬ لین انترنت و نل أب دولتی برای فامیل  به فروش رسانیده میشود. علاقمندان میتوانند با تماینده ملکیت به تماس شوند […]

فروشی

60,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی ۹ اطاقه در سرک ۸۰ متر میدان هوایی
1 سال قبل
550 متر مربع
9 اطاق
6 تشناب

حویلی فروشی ۹ اطاقه در سرک میدان هوایی  که دارای ۶ تشناب ٬ آشپزخانه و به مساحت ۵۵۰ متر مربع می باشد.  با تمامی  امکانات لازم   از قبیل  نل آب دولتی ٬ جاه اب٬ برنده و حویلی برای فامیل داران به قیمت ۹۰۰۰۰ هزار دالر یا معادل ان به فروش رسانیده میشود. علاقمندان با نماینده […]

فروشی

90,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله فروشی در سرک ۸۰ متر میدان هوایی
1 سال قبل
300 متر مربع
9 اطاق
5 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی دو منزله  فروشی در سرک  ۸۰ متره میدان هوایی کابل که دارای ۹ اطاق  ٬ پنج  تشناب ۲موتر گراچ، ۳ آشپزخانه، ۳۰۰ متر مربع مساحت و سال اعمار ۲۰۱۹ می باشد. و با امکانات نل آب، برق٬ برنده ٬ چاه آب ٬ الماری و گدام می باشد. به قیمت ۱۶۰۰۰۰ دالر یا معادل آن  […]

فروشی

160,000 / دالر یا معادل
حویلی ۸ اطاقه فروشی در سرک ۸۰ متره میدان هوایی کابل
1 سال قبل
300 متر مربع
8 اطاق
3 تشناب
3 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در کابل در سرک  ۸۰ متره میدان هوایی که دارای ۸ اطاق  ٬ دو  تشناب ٬ ۳موتر گراچ، ۲ آشپزخانه و به مساحت  ۳۰۰ متر مربع می باشد. و با امکانات نل آب، برق٬ برنده ٬ چاه آب می باشد به قیمت ۳۵۰۰۰۰۰ افغانی  با جور آمد به فروش رسانیده  میشود. علاقمندان این […]

فروشی

3,500,000 / افغانی
اپارتمان  فروشی در سرک میدان هوایی
1 سال قبل
110 متر مربع
3 اطاق
1 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان فروشی در سرک میدان هوایی . این اپارتمان که دارای ۳ اطاق، ۲ تشناب، یک آشپزخانه، با پارکینگ به مساحت ۱۱۰ متر مربع در منزل دوم  و با امکانات نل آب، برق٬ برنده٬ سیستم امنیتی کیبل تلویزیون٬ لین انترنت و نل أب دولتی برای فامیل  برای فامیل  به فروش رسانیده میشود. علاقمندان میتوانند […]

فروشی

38,000 / دالر یا معادل
اپارتمان ۳ اطاقه فروشی در سرک میدان هوایی
1 سال قبل
110 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان ۳ اطاقه  فروشی در سرک میدان هوایی که دارای ۲ تشناب٬ یک آشپزخانه و به مساحت ۱۱۰ متر مربع می باشد. در منزل سوم موقعیت داشته با نازلترین قیمت و با امکانات نل آب، برق٬ برنده٬ سیستم امنیتی٬ کیبل تلویزیون٬ لین انترنت و نل أب دولتی برای فامیل  به فروش رسانیده میشود .علاقمندان میتوانند […]

فروشی

45,000 / دالر یا معادل