محمد همایون احمدزی

مالک رهنما 12 املاک
آدرس: 0774966315
تیلیفون: 0787438308

راهنمای معاملات: دفتر رهنما معاملات نصیر احمد "امیری"
شماره دفتر: مکروریان چهارم شاهین مارکت منزل دوم
آدرس دفتر: 0774966315

ارتباط

راهنمای معاملات نصیر احمد امیری با داشتن  چندین سال تجربه کاری در املاک  و تعهد به خدمات عالی مشتریان ٬ تعهد به کار سخت ٬ گوش دادن و دنبال کردن به ان را  دارد.راهنمای معاملات نصیر احمد امیری با داشتن تخصص و تجربه خاص در بخش املاک در خدمت مشتریان میباشد. برای ثبت٬ خرید٬‌کرایه٬‌ و گروی املاک در مکروریان چهار به تماس شوید.

نمرات و مرور

5 1 مرور
  • 5 0%
  • 4 0%
  • 3 0%
  • 2 0%
  • 1 0%

1 مرور

  • malo

    2 سال قبل

    خدمات تان عالی است تشکر

املاک نماینده(12)

اپارتمان فروشی در مکروریان ۴
77 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی در مکروریان ۴ که در منزل اول  به مساحت ۷۷ متر مربع ۲طرفه با امکانات مرکزگرم وبه قیمت ۹۰ هزار دالر آمریکای یا معادل ان با جورامد به فروش رسانیده میشود. چهار اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون سیستم امنیتی٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر ,موقعیت منزل اول با […]

فروشی

95,000 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی در مکروریان ۴
67 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی ۴ اطاقه در مکروریان چهارم :آپارتمان عصری مجهز در مکروریان ۴ با مشخصات ذیل به فروش رسانده میشود چهار اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر  

فروشی

60,000 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی در سرک میدان هوایی – سه اطاقه
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در  سرک میدان هوایی شهر کابل ناحیه نهم .  این اپارتمان گروی دارای ۳ اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه، یک موتر پارکینگ و با امکانات برنده ٬ سیستم امنیتی ٬ لفت ٬ نل آب دولتی٬کیبل تلویزیون٬ مرکز گرمی٬ الماری دیواری٬کنترول آتش در منزل یازدهم. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل  بلاک اونیکس […]

فروشی

70,000 / دالر یا معادل
اپارتمان ۴ اطاقه فروشی در مکروریان چهار
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه فروشی در  سرک میدان هوایی شهر کابل ناحیه نهم .  این اپارتمان فروشی دارای ۴ اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه، یک موتر پارکینگ و با امکانات برنده  ٬ نل آب دولتی٬کیبل تلویزیون٬ مرکز گرمی٬ الماری دیواری در منزل ششم بلاک ۶ مکروریان چهار میباشد. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد  و […]

فروشی

80,000 / دالر یا معادل
اپارتمان چهار اطاقه گروی در مکرورویان چهار
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی چهار اطاقه که دارای دو تشناب، یک آشپزخانه، یک موتر پارکینگ در منزل دوم بلاک ۱۳ مکروریان چهار با امکانات مرکز گرمی، نل آب و بالکونی برای فامیل به قیمت ۵۵ هزار دالر یا معادل آن به گرو داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوند.

گروی

55,000 / دالر یا معادل
اپارتمان چهار اطاقه فروشی در مکرورویان چهارم
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی دارای چهار اطاق٫ دو تشناب٫ یک آشپزخانه و با امکانات مرکز گرمی نل آب پارکینگ موتر در منزل پنجم جوار شاهین مارکیت به قیمت ۹۰۰۰۰ دالر به فروش رسانیده میشود فعلا به ۴۵۰۰۰ دالر به گرو میباشد ۰۷۸۷۴۳۸۳۰۸     برای معلومات جزیات بیشتر با نماینده به تماس شوید

فروشی

90,000 / دالر یا معادل