دفتر مرکزی

کارته چهار - کابل - افغانستان

شماره تماس

020-555-888

ایمیل

info@afghanimlak.com

 پیام بفرستید

شما میتوانید نظریات٫‌پیشنهادات٫‌انتقادات و یا هم معلومات اضافی را که ضروری میدانید با ما شریک نمائید. برای اینکه همکاران ما بتوانند به اسرع وقت با شما در تماس شوند٫‌لطفآ تمامی معلومات لازم را در بخش های ذیل درج نمائید. شرکت پالزا هیچ نوع معلومات شخصی کاربران ویبسایت خویش را با مراجع بیرونی شریک نخواهد نمود. البته این شرکت صرفآ معلومات کاربران خود را بطور احصائیه برای توسعه تجارت خویش بکار خواهد گرفت که این شیوه هیچ نوع معلومات انفرادی کاربران در بر نخواهد داشت.

همچنان برای دانستن موارد بیشتر ار فبیل خانه اپارتمان زمین و دکان های کرایی گروی فروشی در داخل کشور در ولایات کابل ٬ مزار شریف ٬ هرات ٬ ننگرهار و خارج از کشور ترکیه دوبی میتوانید از طریق صفحه ذیل به تماس شوید.   به تمامی پیام ها و پیشنهادات شما به زودترین وقت رسیده گی خواهد شد.

  برای خرید خانه در ترکیه به تماس شوید


  Maximos Real Estate

  Antalya-Istanbul-Frankfurt

  Tel/FAX:   +۹۰ ۲۴۲ ۳۲۴ ۸۹ ۲۰

  Mobile:  +۹۰ ۵۳۲ ۲۵۱ ۴۴ ۳۳

  www.maximosturkey.com

  www.realestateallturkey.com

  www.realestatebelek.com

   

  صفحات اجتماعی


  https://www.instagram.com/maximosemlak/

  https://www.facebook.com/maximosturkey

  https://www.youtube.com/channel/UCU6IeVBFEr1lVNblt4atUdA

  مقایسه