لست املاک

برای یافتن ملکیت مورد نظر تان لطفآ از گزینه جستجوی فوق استفاده نمائید

اپارتمان گروی چهار اطاقه در حوزه سوم
5 ماه قبل
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

یک باب اپارتمان گروی چهار اطاقه در حوزه سوم با تمام امکانات لازم و مشخصات ذیل به گرو داده میشود چهار اطاق و یک دهلیز کلان آشپزخانه باز با الماری دو حمام و تشناب سیستم مرکرگزمی فعال و پارکنگ آدرس:حوزه سوم کابل شماره تماس:۰۷۸۵۴۳۸۵۰۶

گروی

به تماس شوید
اپارتمان گروی در سرک ۱۳ تایمنی
6 ماه قبل
3 اطاق
1 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی – دارای سه اتاق آفتاب رخ، آشپزخانه و تشناب اگر شما دنبال خانۀ گروی میگردید که تمام سهولیت های یک زنده گی ایده آل را دشته باشد و در ضمن با فامیل تان احساس آرامش و امنیت بکنید این اپارتمان برای شماست. سهولت ها: دارای سه اتاق عصری، تشناب، آشپزخانه و یک بالکن؛ […]

گروی

به تماس شوید
اپارتمان های فروشی  در ناحیه چهار 
11 ماه قبل
صادق
180 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان های فروشی  در ناحیه چهار اپارتمان ۴ اطاق ١٨٠ متر مربع اپارتمان ٣ اطاقه ١۴٠ متر مربع اپارتمان ٢ اطاقه. ٨٠ متر مربع موقیعت پشت حوزه چهار به قباله شرعی اب شرینی برق ساحه سبز سیستم لفت سیستم مرکز گرمی سیستم الماری اشپز خانه ترکی٬ سیستم اطفاییه فیمت -متر مربع ٧٠٠ دالر به جور […]

فروشی

700 / دالر یا معادل فی متر مربع
حویلی فروشی در کوچه نوآباد سناتوریم
11 ماه قبل
محمد فرهاد
240 متر مربع
4 اطاق
1 تشناب
3 موتر پارکنگ

 حویلی فروشی در کوچه نوآباد سناتوریم . با قباله عرفی یک در بند حویلی با مشخصات ذیل به فروش میرسد مساحت : دوصد چهل پنج متر مربع تعداد اطاق : ۴ اطاق ۱ حمام ۱ تشناب ۱ تکهو۴×۴ ۱ آشپزخانه ۱ پس خانه ۱ دهلیز بام ایزوگام گنجایش پارکینگ ۳ موتر همزمان فاصله از سرک […]

فروشی

3,400,000 / افغانی
حویلی تخریبی  فروشی  در تایمنی
11 ماه قبل
حاجی مصور قاسمی
350 متر مربع

حویلی تخریبی  فروشی  به مساحت سه نیم بسوه با قباله شرعی در بیهترین موقعیت سرک پنج تایمنی کوچه مسجد خیرالبشر نمره راسته آفتاب رخ به قیمت ۲۲۰۰۰۰$ دالر با اندک جور آمد به فروش رسانیده میشود. شماره تماس: ۰۷۳۱۴۷۳۴۶۸ – حاجی مصور قاسمی

فروشی

220,000 / دالر یا معادل
خانه ۱۰ اطاقه تخریبی در گولای خواجه بغرا
11 ماه قبل
راشد احمد
375 متر مربع
10 اطاق
3 تشناب
4 موتر پارکنگ

خانه تخریبی با قباله شرعی به مساحت ۳۷۵ متر مربع در گولایی خواجه بغرا٫ ناحیه ۱۵ شهر کابل به فروش رسانیده میشود. این خانه در سر سرک عمومی چهار سرکه موقعیت داشته و دو منزل اعمار گردیده که دارای ۱۰ اطاق٫ ۲ تشناب٫ سه عدد دکان سر سرک عمومی میباشد. چون تعمیر در یک قسمت […]

فروشی

280,000 / دالر یا معادل
حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه
16 اطاق
8 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی چهار منزله فروشی در پروان سه. هر منزل دارای چهار اطاق، دو تشناب، یک آشپزخانه که جمله شانزده اطاق، هشت تشناب، چهار آشپزخانه و دو موتر گراچ میباشد .به قیمت ۱۹۵۰۰۰ دالر به فروش رسانیده میشود

فروشی

195,000 / دالر یا معادل
اپارتمان ۳ اطاقه فروشی در هوا شناسی
1 سال قبل
110 متر مربع
3 اطاق
1 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی که دارای سه اظاق‌‌، یک تشناب، یک آشپزخانه اوپین، صالون بزرګ، پارکینګ موتر به مساحت ۱۱۰ متر مربع به قیمت ۳۰۰۰۰ هزاردالر به فروش رسانیده میشود      

فروشی

30,000 / دالر یا معادل
آپارتمان فروشی۴ اطاقه در مکروریان سوم
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

:آپارتمان عصری مجهز در مکروریان ۳ با مشخصات ذیل به فروش رسانده میشود آپارتمان فروشی۴ اطاقه در مکروریان سوم کابل  ناحیه نهم  دارای سه اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر و به قیمت ۱۰۰۰۰۰ دالر یا معادل آن به فروش رسانیده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت […]

فروشی

100,000 / دالر یا معادل
حویلی کرایی چهار اطاقه در کارته چهار
4 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

  این خانه کرایی در کارته چهار  ناحیه سه شهر کابل قرار دارد.  این خانه دارای ۴ اطاق – ۲ تشناب – ۲ آشپرخانه ٬ ۲ عراده گراچ برای پارکنگ موتر . در منزل اول خانه موقعیت دارد و در منزل اول دکان می باشد.با امکانات بالکونی و نل اب دولتی. این خانه در بهترین […]

کرایی

500 / دالر یا معادل
خانه فروشی در ناحیه نهم   –  سرک سمتی کوچه دوازده امام
1 سال قبل
300 متر مربع
10 اطاق
3 تشناب
4 موتر پارکنگ

    خانه فروشی در ناحیه نهم – سرک سمتی کوچه دوازده امام  که دارای ۱۰ اطاق ٬ ۳ تشناب ٬۱ اشپزخانه ٬دارای حویلی ٬ و ۳ عراده گراج موتر و در ۲ منزل در مساحت ۳۰۰ متر مربع  اعمار گردیده . دارای امکانات برنده / بالکونی ٬ نل آب ٬ چاه اب ٬ حویلی […]

فروشی

80,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی ۳ اطاقه در ۳۱۵ کابل ناحیه  یازده
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کابل خیرخانه  دارای ۳ اتاق یک آشپز خانه ۲تشناب ۱بالکن آفتاب رخ عصری آب برق جدا پارکینگ موتر ۱دانه منزل چهارم و مهمان خانه راه جدا دارد و در مساحت ۳۰۰ متر مربع اعمار شده . پول  ۵۰۰صفا کار و ۶۰۰ افغانی پول چای سپتیک و پول آب ماهانه ۱۰۰۰افغانی   نمره […]

کرایی

12,000 / افغانی
خانه فروشی چهار اطاقه در نیازبیک ناحیه پنجم کابل
206 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب
3 موتر پارکنگ

خانه فروشی در منطفه نیازبیک – سرک کمپنی شهر کابل دارای ۴ اطاق، ۳ تشناب، یک آشپزخانه، پارکیینگ برای  ۳ عراده موتر و  به مساحت ۲۰۶ متر مربع و  اعمار شده در سال ۱۳۹۸ می باشد . و با امکانات برنده/ تخت بام کلان، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب ٬ لین انترنت و یک […]

فروشی

به تماس شوید
اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در ۳۱۵
315
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در ۳۱۵ خیرخانه شهر کابل ناحیه یازدهم .  این خانه دارای ۳ اطاق – ۲ تشناب  ۱ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر ٬ منزل چهار  و با مساحت ۳۰۰ متر مربع٬ دارای قباله شرعی ٬نمره جپه  دو بلاکه دو نوشه و اعمار شده سال ۲۰۱۰ می باشد. و […]

کرایی

12,000 / افغانی
اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کابل
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان کرایی در ۳۱۵ کوچه ۶ ناحیه ۱۱ کابل . آپارتمان کرایی دارای ۳ اتاق یک آشپز خانه ۲تشناب ۱بالکن آفتاب رخ عصری آب برق جدا پارکینگ موتر ۱دانه منزل دوم پول  ۵۰۰صفا کار و ۶۰۰ افغانی پول چای سپتیک و پول آب ماهانه ۱۰۰۰افغانی   نمره چپه دو بلاک نل آب چاه وترپمپ .با […]

کرایی

12,000 / افغانی
حویلی فروشی در ناحیه نهم – قلعه وکیل
1 سال قبل
150 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب

حویلی فروشی در ناحیه نهم   حویلی درقلعه وکیل سرک سمتی مسجد ده سبزیها ناحیه نهم که دارای ۳ اطاق ٬ ۱ تشناب ٬۱ اشپزخانه ٬دارای حویلی ٬  .این خانه فروشی دارای امگانات  برنده / بالکونی ٬ نل آب ٬ چاه اب ٬ حویلی ٬ کیبل تلویزیون ٬گدام و  اعمار شده سال ۱۳۹۷ است و […]

فروشی

2,150,000 / افغانی
حویلی فروشی در ناحیه ۹ قلعه حاجی افضل
1 سال قبل
150 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب

 حویلی فروشی در ناحیه ۹ قلعه حاجی افضل  دارای ۴ اطاق مع آشپز خانه حمام وتشناب نیمه عصری در دو منزل.

فروشی

1,450,000 / افغانی
حویلی ۲ منزله فروشی  تایمنی
350 متر مربع
7 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

حویلی فروشی که دارای ۷ اطاق آفتاب رخ، ۲ تشناب، ۴موتر گراچ، ۱ آشپزخانه، نمره راسته یک بلاکه به مساحت ۳۵۰ متر مربع می باشد با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود. علاقمندان میتوانند با  شماره های شریک شده به تماس شوند.    

فروشی

260,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله کرایی در  تایمنی
350 متر مربع
12 اطاق
4 تشناب
4 موتر پارکنگ

  حویلی دو منزله کرایی در تایمنی  که دارای ۱۲ اطاق آفتاب رخ، ۴تشناب، ۴موتر گراچ، ۲ آشپزخانه، دو نوشه به مساحت ۳۵۰ متر مربع   و با امکانات برنده/تخت بام، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی برای فامیل داران و دفاتر به قیمت ۶۰۰ دالر امریکایی  یا معادل آن با جور آمد به کرایه داده میشود. […]

کرایی

600 / دالر یا معادل
حویلی ۴ منزله فروشی در تایمنی
350 متر مربع
9 اطاق
5 تشناب
5 موتر پارکنگ

خانه فروشی که دارای ۹اطاق آفتاب رخ، ۵تشناب، ۵موتر گراچ، ۳آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۳۵۰ متر مربع ،  و مستقل با امکانات تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب، حویلی مستقل برای فامیل، دفاتر، و محل تجارتی به قیمت ۳۹۰۰۰۰ دالر امریکایی و یا معادل آن به فروش رسانیده  میشود    

فروشی

390,000 / دالر یا معادل
تعیر  کرایی در سرک عمومی تایمنی
420 متر مربع
22 اطاق
20 تشناب
20 موتر پارکنگ

تعمیر کرایی که دارای  ۲۲ اطاق، ۱۲ تشناب، ۵ موتر گراچ،   ۷ آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۴۲۰ متر مربع و در سر سرک عمومی تایمنی با امکانات سیستم امنیتی، الماری، تهکو، نل آب، چاه/ذخیره آب و مستقل می باشد  برای فامیل داران و یا هم محل تجارتی  به کرایه داده می شود    

کرایی

3,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در نزدیک چهارراهی تایمنی
350 متر مربع

این زمین فروشی که در نزدیک چهاراهی تایمنی موقیت دارد به مساحت ۳۵۰ متر مربع ه قیمت ۲۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی  یا معادل آن باجور آمد به فروش رسانیده میشود  

فروشی

220,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در نزدیک چهاراهی تایمنی
130 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی که دارای ۴ اطاق آفتاب رخ، ۲ تشناب، ۱موتر گراچ، ۱آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۱۳۰ متر مربع  و با امکانات  نل آب، ذخیره آب، می باشد. به فامیل داران ٬ برای دفاتر به قیمت ۳۵۰ دالر امریکایی یا معادل آن با جور آمد  به کرایه داده می شود  

کرایی

350 / دالر یا معادل
اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در تایمنی
160 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان ۳ اطاقه کرایی در تایمنی اپارتمان کرایی تایمنی که دارای سه اطاق آفتاب رخ، دو تشناب، یک موتر گراچ، یک آشپزخانه، یک بلاکه، یک نوشه اعمار شده سال ۲۰۱۹ در منزل چهارم به مساحت ۱۶۰ متر مربع به فامیل داران به کرایه داده می شود  

کرایی

300 / دالر یا معادل
1 2 19

مقایسه