شرایط ویبسایت افغان املاک


  • تمامی معلومات ارائه شده از قبیل نام٫‌شماره تیلیفون٫‌آدرس ایمیل٫ آدرس محل٫ تعداد ملکیت های اعلان شده و غیره بصورت مکمل حفظ گردیده و به هیچ عنوان قابل افشاء نخواهد بود.
  • شرکت پلزا صرفآ معلومات ار برای احصائیه گیری برای توسعه تجارت خویش طوری استفاده مینماید که معلومات در باره شخص واحد افشاء نگردد.
  • ‌افغان املاک یک پُل ارتباطی بوده و هیچ نوع مسئولیت در قبال خرید و فروش و یا هم معاملات دیگر املاک را ندارد.
  • مشتریان باید از این که اسناد جایدادها و یا املاک صحت داشته اطمینان کامل خود را حاصل نمایند.
  • مشتری مسئولیت عام و تام پرداخت مالیات دولت را خواهد داشت.
  • قبل از اجرای معاملات در باره اسناد ملکیت و یا هم شخصیت مشتری اطمینان کامل حاصل نمائید، زیرا وبسایت أفغان املاک در برابر هیچ گونه جعل و تزویر مسئولیت ندارد.
  • هیچ نوع اطلاعات ومعلومات انفرادی افشاء نمی گردد، مگر در موارد که استفاده کننده؛ جرایم را مرتکب شده باشد و یا هم قوانین نافذهٔ کشور از طریق ارگانهای امنیتی افشای معلومات را لازم دانند.
  • این وبسایت تمام قوانین مقررات و لوایح را مراعات و از مشتریان خویش نیز توقع دارد تا قوانین ومقررات را در معاملات خرید و فروش و هر نوع معاملات خویش مسولانه مدنظر داشته باشند.
  • درصورتی که از وبسایت «افغان املاک» استفاده مینمائید معلومات خصوصی تان حفظ  خواهد بود، مگر این که خود خواسته باشید تا افشاء گردد، یا این که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان طور دیگری حکم نموده باشد.
برای معلومات در باره چگونگی استفاده ویبسایت به بخش سوال / جواب ما مراجعه نمائید.

مقایسه