حویلی دو منزله گروی در چهلستون
4 ماه قبل
6 اطاق
4 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه گروی دارای ۶ اطاق, تهکوی, ۴ تشناب, آشپزخانه مجهز با امکانات دو موتر گراچ, چاه آب, ذخیره آب, بالکنی و برنده به قیمت ۲۵۰۰۰ هزار دالر امریکایی با جورآمد به گرو داده میشود. برای معلومات جزیات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید: ۰۷۸۶۷۶۵۸۷۰

گروی

25,000 / دالر
اپارتمان گروی در قلعه فتح الله
12 ماه قبل
120 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی که دارای  ۳ اطاق ، ۲ تشناب ، ۱ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۱ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت اپارتمان ۱۲۰ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۲۰۲۰ می باشد و در منزل هشتم وقعیت دارد.  با امکانات الماری دیواری ، بالکن ‌٬ کیبل تلویزیون ٬ مرکز گرمی ، […]

گروی

35,000 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در بگرامی
300 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی در بگرامی که دارای   ۳ اطاق حمام تهکو بزرگ دهلیز بزرگ راه مهمان خانه مستقل دارای گراچ موتر آب برق و موکیت فرش میباشد با مساحت ۳۰۰  متر مربع و با تمامی امکانات لازم برای فامیل و  دفاتر به قیمت ۷۰۰۰۰۰ افغانی با جور آمد به گرو داده میشود    

گروی

700,000 / افغانی
اپارتمان ۴ اطاقه گروی در کمپنی
200 متر مربع
4 اطاق
4 تشناب
1 موتر پارکنگ

این اپارتمان گروی که  دارای ۴ اطاق، ۴تشناب، یک آشپزخانه، ۱ موتر گراچ با مساحت ۲۰۰ متر مربع می باشند و با امکانات مرکز گرمی، برنده، الماری، سیستم امنیتی، لین تلویزون، نل آب و ذخیره آب برای فامیل در سه منزل به گرو داده میشود.. علاقمندان می توانند با نماینده ملکیت به تماس شوند  

گروی

30,000 / دالر یا معادل
حویلی گروی در کارته پروان
1 سال قبل
240 متر مربع
7 اطاق
3 تشناب
2 موتر پارکنگ

  خانه گروی که دارای هفت اطاق آفتاب رخ، سه تشناب، دو موتر گراچ، دو آشپزخانه، نمره راسته، سه منزله، با مساحت ۲۴۰ متر مربع و اعمارشده سال ۲۰۰۵ . با امکانات تهکو،نل آب، چاه/ ذخیره آب و حولی برای فامیل، دفاتر و محل تجارتی به گرو داده می شود علاقمندان میتوانند با تماینده ملکیت […]

گروی

100,000 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در دهن باغ چهلستون
100 متر مربع
3 اطاق
1 تشناب

  اپارتمان گروی دارای سه اطاق دهلیز آشپزخانه حمام منزل چهارم مکمل عصری آب برق موتر تا دهن دروازه میرود بالکن دارد آفتاب رخ است. به قیمت ۲۰۰۰۰ دالر یا معادل آن به گرو داده میشود. علاقمندان  می توانند با شماره های شریک شده به تماس شوند و یا هم به دفتر نماینده ملکیت مراجعه […]

گروی

20,000 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در سرک ‍‍پوهنتون ناحیه ۳
230 متر مربع
5 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی در سرک ‍‍پوهنتون  ناحیه ۳ میباشد.این بلاک دارای ۵ اطاق ۳ تشناب ۱ آشپزخانه و ۱ گراج است. مساحت زمین ۲۳۰ متر مربع و در  منزل ۵  موقعیت دارد.            

گروی

35,000 / دالر یا معادل