خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان
250 متر مربع
6 اطاق
3 تشناب
4 موتر پارکنگ

خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان ناحیه هفتم شهر کابل که به مساحت ۲۵۰ متر مربع بوده و دارای ۶ اطاق و قباله حرفی میباشد. با  امکانات لازم و قیمت مناسب به فامیل داران محترم به فروش رسانیده می شود. علاقمندان خرید با نماینده ملکیت راهنمای صالحی به تماس شوند.

فروشی

به تماس شوید
خانه فروشی در سر کوتل خیرخانه
2 سال قبل
نور آغا
3 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

خانه فروشی در سر کوتل خیرخانه, ناحیه هفدهم کابل واقع گردیده دارای سه اطاق , دو تشناب , آشپزخانه و یک دهلیز کلان میباشد با خشت پخته اعمار گردیده و بام آن ایزوگام شده و چاه آب شیرین دارد.    

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در ناحیه ۱۱ کابل
2 سال قبل
نقیب الله صدیقی
380 متر مربع
8 اطاق
4 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در ناحیه ۱۱ کابل که به مساحت ۳۸۰ متر مربع میباشد    این خانه دارای هشت اطاق اویز کاری شده  چهار آشپز خانه چهار تشناب همه اش به سیستم عصری است دارای دو گراچ به سیستم  دو واحده اعمار گردیده گنجایش چهار فامیل را دارا است مکمل کانکریتی است به مقامت پنج منزل اعمار […]

فروشی

90,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی سه اطاقه در دیوانبیگی
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان سه اطاقه کرایی در دیوانبیگی نزدیک سرک. این بلاک دارای ۲ تشناب ۱ آشپزخانه و دارای گراج برای یک عراده موتر میباشد.بلاک نو ساخت رهایشی است و در منزل دو موقعیت دارد. همچنان دارای امکانات برنده چاه آب و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به […]

کرایی

به تماس شوید
اپارتمان کرایی در چهارراهی سپین کلی – خوشحال خان
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در چهارراهی سپین کلی – عقب لیسه افغان – خوشحال خان. این بلاک دارای ۳ اطاق ۲ تشناب ۱ آشپزخانه و دارای گراج برای یک عراده موتر میباشد.بلاک نو ساخت رهایشی و نمره چپه است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان […]

کرایی

14,000 / افغانی
اپارتمان کرایی در کوچه خاتم النبین چهارراهی سپین کلی خوشحال خان
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در کوچه خاتم النبین چهارراهی سپین کلی خوشحال خان. این بلاک دارای۴اطاق ۱ تشناب ۱ آشپزخانه  میباشد.بلاک نو ساخت رهایشی  و در منزل دوم موقعیت دارد . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوند.

کرایی

17,000 / افغانی
اپارتمان کرایی در عقب هوتل باختر – خوشحال خان
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در عقب هوتل باختر – خوشحال خان. این بلاک دارای ۳ اطاق ۲ تشناب ۱ آشپزخانه و دارای گراج برای یک عراده موتر میباشد.بلاک نو ساخت رهایشی و نمره راسته است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به […]

کرایی

16,000 / افغانی
اپارتمان کرایی چهار اطاقه در چهارراهی سپین کلی خوشحال خان
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی  چهار اطاقه در چهارراهی سپین کلی  خوشحال خان. این بلاک دارای ۲ تشناب ۱ آشپزخانه و دارای گراج برای یک عراده موتر میباشد.بلاک نو ساخت رهایشی  یک نوشه و نمره چپه است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت […]

کرایی

250 / دالر یا معادل
خانه کرایی در افشار کوچه حوض آمو
7 اطاق
3 تشناب
3 موتر پارکنگ

خانه کرایی در افشار کوچه حوض آمو . این بلاک دارای ۷ اطاق ۳ تشناب ۲ آشپزخانه و گراج برای ۳ عراده موتر میباشد.خانه رهایشی  یک نوشه و نمره چپه است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب حویلی گدام و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به […]

کرایی

500 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در عقب مسجد امام اعظم قسمت (ب)
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی در عقب مسجد امام اعظم قسمت (ب)  . این بلاک دارای ۳ اطاق ۲ تشناب ۱ آشپزخانه و گراج برای ۱ عراده موتر میباشد.خانه رهایشی   موقعیت منزل سوم و نمره چپه است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب الماری دیواری و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان […]

کرایی

16,000 / افغانی
اپارتمان گروی در سرک ‍‍پوهنتون ناحیه ۳
230 متر مربع
5 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی در سرک ‍‍پوهنتون  ناحیه ۳ میباشد.این بلاک دارای ۵ اطاق ۳ تشناب ۱ آشپزخانه و ۱ گراج است. مساحت زمین ۲۳۰ متر مربع و در  منزل ۵  موقعیت دارد.            

گروی

35,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در سرک ۳ دهبوری
110 متر مربع
2 اطاق
1 تشناب

اپارتمان کرایی در سرک ۳ دهبوری . این بلاک دارای ۲ اطاق آفتاب رخ ٬ ۱ تشناب٬ ۱ آشپزخانه ٬ مساحت زمین ۱۱۰ متر مربع٬ اعمار شده سال ۲۰۱۳ بوده و در منزل ۳ موقعیت دارد . یک نوشه ٬ نمره راسته و رهایشی است . دارای امکانات تخت بام و ذخیره آب است . […]

کرایی

12,500 / افغانی