حویلی گروی در کارته پروان
1 سال قبل
240 متر مربع
7 اطاق
3 تشناب
2 موتر پارکنگ

  خانه گروی که دارای هفت اطاق آفتاب رخ، سه تشناب، دو موتر گراچ، دو آشپزخانه، نمره راسته، سه منزله، با مساحت ۲۴۰ متر مربع و اعمارشده سال ۲۰۰۵ . با امکانات تهکو،نل آب، چاه/ ذخیره آب و حولی برای فامیل، دفاتر و محل تجارتی به گرو داده می شود علاقمندان میتوانند با تماینده ملکیت […]

گروی

100,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان ٬جای رئیس٬ کابل
230 متر مربع
6 اطاق
4 تشناب
4 موتر پارکنگ

  این خانه در جای ریس موقعیت داشته و در دو منزل بوده دارای ۶ اطاق ٬ ۴ تشناب و ۳ آشپزخانه و ساخت سال ۲۰۱۷ میباشد برای فامیل داران محترم با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود قیمت این حویلی فروشی با جور آمد- ۱۱۰۰۰۰ دالر یا معادل وهمجنان این خانه ۶ اطاقه […]

فروشی

110,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی در پروژه تایمنی کابل
450 متر مربع
16 اطاق
8 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه پنج منزله فروشی درپروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل.  این خانه دارای ۱۶   اطاق – ۸ تشناب – ۳ آشپرخانه٬  گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۴۵۰ متر مربع می باشد. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد و به قیمت ۵۰۰۰۰۰  دالر امریکایی  و یا معادل ان با جور آمد […]

فروشی

500,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در خوشحال خان- ۳ اطاقه
100 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان کرایی خوشحال خان که دارای سه اطاق، دو تشناب، یک موتر گراچ، یک آشپزخانه، نمره راسته دو بلاکه در منزل دوم به مساحت۱۰۰ متر مربع اعمار شده سال  ۱۳۹۷. با امکانات برنده، لین انترنت، نل آب، ذخیره آب. به قیمت ۲۲۰ دالر امریکایی یا معادل آن با جور آمد به کرایه داده میشود.. […]

کرایی

220 / دالر یا معادل
خانه فروشی در جلال آباد
1 سال قبل
اکبر سھاک
300 متر مربع
5 اطاق
4 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی در زیرانی جلال آباد خانه فروشی پنج اطاقه در زیرانی جلال آباد عقب مسجد تبلیغیان۔ خانه در سه بسوه اعمارگردیده و دارای قباله عرفی میباشد۔ بر علاوہ پنج اطاق ۶/۶ مترہ یک مھمانخانه کلان نیز دارد و برای دو موتر گراج دارد۔

فروشی

60,000 / دالر یا معادل