حویلی دو منزله کرایی در تایمنی
300 متر مربع
6 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

  حویلی دو منزله کرایی در تایمنی سابقه .  این خانه دارای ۶ اطاق – ۲ تشناب  ۲ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۳۰۰ متر مربع. با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬  و چاه اب. به قیمت ۸۰۰  دالر امریکایی  و یا […]

کرایی

800 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در خوشحال خان- ۳ اطاقه
100 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

  اپارتمان کرایی خوشحال خان که دارای سه اطاق، دو تشناب، یک موتر گراچ، یک آشپزخانه، نمره راسته دو بلاکه در منزل دوم به مساحت۱۰۰ متر مربع اعمار شده سال  ۱۳۹۷. با امکانات برنده، لین انترنت، نل آب، ذخیره آب. به قیمت ۲۲۰ دالر امریکایی یا معادل آن با جور آمد به کرایه داده میشود.. […]

کرایی

220 / دالر یا معادل
گدام کرایی در خوشحال خان
2 اطاق
1 تشناب
3 موتر پارکنگ

  گدام کرایی در خوشحال خان که دارای دو اطاق، یک تشناب، سه موتر گراچ و مساحت آن ۲۴ در ۱۲ متر مربع می باشد و با امکانات چاه آب و ذخیره آب نزدیک سرک عمومی به کرایه داده می شود .برای معلومات بیشتر با راهنمای معاملات شاهین به تماس شوید

کرایی

25,000 / افغانی
خانه کرایی در پنجشیروات – حصه دو خیرخانه
1 سال قبل
360 متر مربع
10 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه کرایی ۲ منزله ۱۰ اطاق،  ۳ تشناب  ، ۲ ‌ اشبز خانه ۱ موتر برکینک ، نل آب دولتی و چاه هم دارد.  مساحت زمین ۳۶۰ متر مربع .  ساحه راست است و در بهترین مناطق مرکزی شهر کابل حصه دو  خیرخانه پنجشیروات  موقعیت دارد و با  با نازلترین قیمت به فامیل داران   به […]

کرایی

23,000 / افغانی
خانه کرایی در حصه دو خیرخانه
1 سال قبل
300 متر مربع
6 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه کرایی در حصه دو خیرخانه .خانه کرایی دو منزله ۶ اطاقه ، ۲ تشناب،  ۲ اشبز خانه ، ۲ موتر پارکینگ گراچ و برنده و تخت بام هم دارد .مساحت زمین ۳۰۰ متر است نمره راسته است . سال عمار ۲۰۰۸ میباشد با امکانات نل اب دولتی و چاه و ذخیره اب .  

کرایی

18,000 / افغانی