یک دربند حویلی فروشی شهر مزارشریف
1 سال قبل
مسیح یعقوبی
230 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

یک دربند حویلی فروشی شهر مزارشریف /پروژه خالد / چوک ساعت مشخصات حویلی دارای ۴ اطاق دو دهلیز یک صالون مجلسی آشپزخانه اوپین ۳ تشناب تخت بام گراچ و مساحت ۲۳۰ متر مربع شماره مالک ۰۷۹۵۰۴۰۰۲۹  قیمت ۳۰۰۰۰ دالر یا معادل

فروشی

30,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در شهر مزارشریف
1 سال قبل
مسیح یعقوبی
300 متر مربع
2 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

یک در بند حویلی فروشی در شهر مزارشریف / پروژه خالد / چوک ساعت. مشخصات: حویلی دارای ۲ اطاق یک دهلیز یک مهمانخانه مجلسی همراه دهلیز آشپزخانه اوپین دارای ۲ تشناب گراچ و مساحت ۳۰۰ متر مربع شماره مالک ۰۷۹۵۰۴۰۰۲۹  قیمت ۱۸۰۰۰ دالر یا معادل

فروشی

18,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در مزارشریف
1 سال قبل
لطف الله رسولی
200 متر مربع
4 اطاق
1 تشناب
2 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در مزارشریف یکنیم منزل ،  مساحت ۲۰۰ متر مربع  ، دارای چهار اطاق ،  یک اطاق هفت متره ،  یک اطاق شش متره ،  یک اطاق پنج متره ،  یک اطاق چهار متره ، یک دهلیز شش متره ،  یک تشناب عصری ،  یک آشپز خانه عصری ،  یک تخت بام ۱۰/۶ ، […]

فروشی

30,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی سه منزله  در مزارشریف
2 سال قبل
حاجی شمس الله
600 متر مربع
9 اطاق
5 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی سه منزله در مزارشریف با تمامی امنانات لازم برای فامیل داران به فروش رسانسده می شود. علاقمندان خرید این خانه با شماره نماینده ملکیت به تماس شوند حویلی به مساحت ۶۰۰ متر مربع تعمیر دارای سه طبقه – تهکوی دو اتاق، یک سالون۱۲x7 ، یک تشناب و دهلیز – منزل دوم یک اتاق […]

فروشی

130,000 / دالر یا معادل