خانه فروشی در جلال آباد
1 سال قبل
اکبر سھاک
300 متر مربع
5 اطاق
4 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی در زیرانی جلال آباد خانه فروشی پنج اطاقه در زیرانی جلال آباد عقب مسجد تبلیغیان۔ خانه در سه بسوه اعمارگردیده و دارای قباله عرفی میباشد۔ بر علاوہ پنج اطاق ۶/۶ مترہ یک مھمانخانه کلان نیز دارد و برای دو موتر گراج دارد۔

فروشی

60,000 / دالر یا معادل
حویلی فروشی در ولسوالی کامه ننگرهار
1 سال قبل
5 اطاق
5 تشناب
5 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در ولسوالی کامه ننگرهار حویلی دو منزله فروشی در ولسوالی کامه ولایت ننګرهار  . حویلی فروشی دارای پنج اطاق، پنج تشناب، یک آشپزخانه، یک صالون و ده دکان همرا با چهار بسوه باغ به قیمت ٧٠٠٠٠٠٠ افغانی به فروش رسانیده میشود ۰۷۰۵۵۲۱۶۰۲     ۰۷۸۳۴۵۶۲۱۸    

فروشی

7,000,000 / افغانی