آپارتمان فروشی در مکروریان ۳
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

آپارتمان فروشی در مکروریان ۳ . سه اطاق٬ دو تشناب٬ الماری دیواری٬ برنده٬ مرکزگرمی٬ کیبل تلویزیون٬ یک آشپزخانه و گراج برای موتر آدرس: مکروریان چهار ٬ بلاک ۱۶۴ ناحیه ۹. قیمت: ۸۵۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد.

فروشی

85,000 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی در کارته ۳
105 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

یک باب اپارتمان سه اطاقه دارای دو تشناب و آشپزخانه به مساحت (۱۰۵) مترمربع در منزل اول سر تهکو آفتاب رخ  در کارته ۳ به قروش رسامیده می شود مجهز با مرکز گرمی . الماری لباس  دیواری٬ سیستم کنترول آتش٬کیبل تلویزیون٬سیستم امنیتی و یالکن می باشد

فروشی

66,000 / دالر یا معادل
اپارتمان کرایی در سرک پنج تایمنی
10 ماه قبل
محمد زادہ
120 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان کرایی درپروژه تایمنی ٬چهارراهی تایمنی سرک پنج کوچه مسجد خیرالبشر٬  ناحیه چهارم شهر کابل.  این خانه دارای ۳ اطاق – ۱ تشناب – ۱ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۱۲۰ متر مربع می باشد.با امکانات برنده ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬ دروازه امومات٬ کیبل تلویزیون ٬ لین انترنت٬ […]

کرایی

300 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در قلعه فتح الله
1 ماه قبل
120 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی که دارای  ۳ اطاق ، ۲ تشناب ، ۱ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۱ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت اپارتمان ۱۲۰ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۲۰۲۰ می باشد و در منزل هشتم وقعیت دارد.  با امکانات الماری دیواری ، بالکن ‌٬ کیبل تلویزیون ٬ مرکز گرمی ، […]

گروی

35,000 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در فاضل بیک
10 ماه قبل
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

 خانه گروی در فاضل بیک کمپنی که دارای ۳ اطاق ٬ ۲ تشناب٬ ۱ اشپزخانه ٬گراج برای یک عراده موتر و  برنده / بالکونی ٬ نل آب ٬ چاه اب ٬ حویلی .این اپارتمان در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد و با نازلترین قیمت ۱۵۰۰۰ دالر یا معادل به همشهریان به گرو داده می شود. […]

گروی

15,000 / دالر یا معادل
1 2 18