اپارتمان گروی در قلعه فتح الله
1 سال قبل
120 متر مربع
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان گروی که دارای  ۳ اطاق ، ۲ تشناب ، ۱ آشپزخانه   بوده و همچنان دارای  ۱ موتر پارکینگ  گراچ است و مساحت اپارتمان ۱۲۰ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۲۰۲۰ می باشد و در منزل هشتم وقعیت دارد.  با امکانات الماری دیواری ، بالکن ‌٬ کیبل تلویزیون ٬ مرکز گرمی ، […]

گروی

35,000 / دالر یا معادل
اپارتمان گروی در کارته پروان-۴ اطاقه
1 سال قبل
140 متر مربع
4 اطاق
2 تشناب

اپارتمان گروی در کارته پروان. اپارتمان گروی که دارای چهار اطاق آفتاب رخ، دو تشناب، یک آشپزخانه، نمره چپه، دوبلاکه، در منزل اول موقعیت دارد که اعمار شده سال ۲۰۱۹ می باشد و به مساحت ۱۴۰ متر مربع می باشد و با امکانات، برنده، الماری، ذخیر آب و نل آب دولتی٬ سیستم کنترول آتش برای […]

گروی

40,000 / دالر یا معادل
اپارتمان دو اطاقه گروی در مکرورویان سوم
1 سال قبل

اپارتمان دو اطاقه گروی در مکرورویان سوم . این بلاک دارای  یک تشناب، یک آشپزخانه و با امکانات مرکز گرمی، نل آب، یک موتر گراچ در منزل ششم به قیمت ۲۵۰۰۰ دالر به گرو داده میشود. برای معلومات جزیات بیشتر بانماینده افغان املاک به تماس شوید ۰۷۸۷۴۳۸۳۰۸   ۰۷۹۶۳۸۸۴۹۷   ۰۷۷۴۹۶۶۳۱۵

گروی

به تماس شوید
اپارتمان چهار اطاقه گروی در مکرورویان چهار
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان چهار اطاقه گروی در مکرورویان چهار . این بلاک ۴ اطاقه دارای  دو تشناب، یک آشپزخانه و با امکانات مرکز گرمی، نل آب، یک موتر گراچ در منزل دوم به قیمت ۵۵۰۰۰ هزار دالر به گرو داده میشود. برای معلومات جزیات بیشتر بانماینده افغان املاک به تماس شوید ۰۷۸۷۴۳۸۳۰۸   ۰۷۹۶۳۸۸۴۹۷   ۰۷۷۴۹۶۶۳۱۵

گروی

55,000 / دالر