گدام کرایی در خوشحال خان
2 اطاق
1 تشناب
3 موتر پارکنگ

  گدام کرایی در خوشحال خان که دارای دو اطاق، یک تشناب، سه موتر گراچ و مساحت آن ۲۴ در ۱۲ متر مربع می باشد و با امکانات چاه آب و ذخیره آب نزدیک سرک عمومی به کرایه داده می شود .برای معلومات بیشتر با راهنمای معاملات شاهین به تماس شوید

کرایی

25,000 / افغانی
دکاکین کرایی در بهارستان کابل
1 سال قبل
حاجی نورالدین "خاکسار"
30 متر مربع
1 اطاق
1 تشناب
40 موتر پارکنگ

  دکاکین کرایی در بهارستان کابل. دوکان ها و دفاتر کرایی در بهارستان عجب خان پلازا که دارای۱۵۰ دکان میباشد برای دکانها و دفاتر به کرایه میباشد ۶ آشنای مشترک و پارکینگ که در آن ۴۰ موتر جا دارد و مساحت کلی زمین ۲۰۰۰ متر مربع است  

کرایی

به تماس شوید
محل تجارتی کرایی در کلوله پشته
2 سال قبل
400 متر مربع
2 تشناب
7 موتر پارکنگ

محل تجارتی کرایی در کلوله پشته که در مساحت ۴۰۰ متر مربع و در سال ۲۰۱۶ اعمار گردیده دارای ۲ تشناب ٬ ۱ آشپزخانه ٬ گراج برای ۷ عراده موتر و در منزل سوم موقعیت دارد. این ملکیت نمرا راسته ٬ یک بلاکه ٬ یک نوشه و تجارتی میباشد و دارای امکانات چون گدام ٬ […]

کرایی

3,500 / دالر یا معادل