حویلی فروشی ۲ منزله در دارلامان
5 اطاق
4 تشناب
1 موتر پارکنگ

حویلی فروشی ۲ منزله در دارالامان  ناحیه ششم کابل که دارای ۵ اطاق، ۴ تشناب، دو آشپزخانه مجهز  که دومنزله میباشد و با امکانات یک موتر گراچ، تهکو و تخت بام برای فامیل به فروش رسانیده میشود. خانه فروشی در بهترین موقعیت دارالامان در ناحیه ششم کابل موقعیت دارد. خانه بصورت عاجل به فروش رسانیده […]

فروشی

به تماس شوید
خانه کرایی در ارزان قیمت – چهارراهی ماموریت
2 سال قبل
300 متر مربع
8 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه کرایی در ارزان قیمت – چهارراهی ماموریت. یک در بند حویلی ۳ و نیم منزل  فول تهکو ، ۸ اتاق ، ۳ شتناب و ۳ آشپزخانه به کرایه داده میشود . کرایه ماهوار ۲۵۰۰۰ افغانی شماره تماس : ۰۷۸۷۴۳۴۰۴۳ / ۰۷۴۵۴۶۴۸۵۵

کرایی

به تماس شوید
حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک کابل
130 متر مربع
2 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

این حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک به مساحت ۱۳۰متر مربع بوده  و به فامیل داران محترم به فروش رسانده میشود. این حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک دارای دو تشناب، دو موتر گراچ، یک آشپزخانه میباشد.و با امکانات دیگر از قبیل  نل آب دولتی، ذخیره آب، حولی۰ به فروش رسانیده میشود. و […]

فروشی

به تماس شوید
فروش ۲۰۰ متر زمین با اسناد کامل
6 ماه قبل
200 متر مربع
2 اطاق
1 تشناب

۲۰۰ متر زمین کابل با اسناد کامل واقع در پشت مکتب سیما ثمر دشت برچی

فروشی

به تماس شوید
خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان
250 متر مربع
6 اطاق
3 تشناب
4 موتر پارکنگ

خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان ناحیه هفتم شهر کابل که به مساحت ۲۵۰ متر مربع بوده و دارای ۶ اطاق و قباله حرفی میباشد. با  امکانات لازم و قیمت مناسب به فامیل داران محترم به فروش رسانیده می شود. علاقمندان خرید با نماینده ملکیت راهنمای صالحی به تماس شوند.

فروشی

به تماس شوید
1 2 14