خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان
250 متر مربع
6 اطاق
3 تشناب
4 موتر پارکنگ

خانه فروشی ۶ اطاقه در دارلامان ناحیه هفتم شهر کابل که به مساحت ۲۵۰ متر مربع بوده و دارای ۶ اطاق و قباله حرفی میباشد. با  امکانات لازم و قیمت مناسب به فامیل داران محترم به فروش رسانیده می شود. علاقمندان خرید با نماینده ملکیت راهنمای صالحی به تماس شوند.

فروشی

به تماس شوید
حویلی فروشی ۲ منزله در دارلامان
5 اطاق
4 تشناب
1 موتر پارکنگ

حویلی فروشی ۲ منزله در دارالامان  ناحیه ششم کابل که دارای ۵ اطاق، ۴ تشناب، دو آشپزخانه مجهز  که دومنزله میباشد و با امکانات یک موتر گراچ، تهکو و تخت بام برای فامیل به فروش رسانیده میشود. خانه فروشی در بهترین موقعیت دارالامان در ناحیه ششم کابل موقعیت دارد. خانه بصورت عاجل به فروش رسانیده […]

فروشی

به تماس شوید
حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک کابل
130 متر مربع
2 اطاق
2 تشناب
2 موتر پارکنگ

این حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک به مساحت ۱۳۰متر مربع بوده  و به فامیل داران محترم به فروش رسانده میشود. این حویلی فروشی دو اطاقه در فاضل بیک دارای دو تشناب، دو موتر گراچ، یک آشپزخانه میباشد.و با امکانات دیگر از قبیل  نل آب دولتی، ذخیره آب، حولی۰ به فروش رسانیده میشود. و […]

فروشی

به تماس شوید
خانه کرایی در ارزان قیمت – چهارراهی ماموریت
7 ماه قبل
300 متر مربع
8 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

خانه کرایی در ارزان قیمت – چهارراهی ماموریت. یک در بند حویلی ۳ و نیم منزل  فول تهکو ، ۸ اتاق ، ۳ شتناب و ۳ آشپزخانه به کرایه داده میشود . کرایه ماهوار ۲۵۰۰۰ افغانی شماره تماس : ۰۷۸۷۴۳۴۰۴۳ / ۰۷۴۵۴۶۴۸۵۵

کرایی

به تماس شوید
خانه کرایی در افشار کوچه حوض آمو
7 اطاق
3 تشناب
3 موتر پارکنگ

خانه کرایی در افشار کوچه حوض آمو . این بلاک دارای ۷ اطاق ۳ تشناب ۲ آشپزخانه و گراج برای ۳ عراده موتر میباشد.خانه رهایشی  یک نوشه و نمره چپه است . همچنان دارای امکانات برنده چاه آب حویلی گدام و مستقل میباشد و به فامیل داران به کرایه داده میشود. علاقمندان با نماینده ملکیت به […]

کرایی

500 / دالر یا معادل
1 2 14