یک دربند حویلی فروشی شهر مزارشریف
6 ماه قبل
مسیح یعقوبی
230 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب
1 موتر پارکنگ

یک دربند حویلی فروشی شهر مزارشریف /پروژه خالد / چوک ساعت مشخصات حویلی دارای ۴ اطاق دو دهلیز یک صالون مجلسی آشپزخانه اوپین ۳ تشناب تخت بام گراچ و مساحت ۲۳۰ متر مربع شماره مالک ۰۷۹۵۰۴۰۰۲۹  قیمت ۳۰۰۰۰ دالر یا معادل

فروشی

30,000 / دالر یا معادل
حویلی دو منزله کرایی در تایمنی
300 متر مربع
6 اطاق
2 تشناب
4 موتر پارکنگ

  حویلی دو منزله کرایی در تایمنی سابقه .  این خانه دارای ۶ اطاق – ۲ تشناب  ۲ اشپزخانه ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۳۰۰ متر مربع. با امکانات برنده ٬ تخت بام ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی٬ الماری دیواری٬  و چاه اب. به قیمت ۸۰۰  دالر امریکایی  و یا […]

کرایی

800 / دالر یا معادل
حویلی تخریبی فروشی در سرک پنجم تایمنی
300 متر مربع

حویلی تخریبی فروشی در سرک پنجم تایمنی  به مساحت ۳۰۰ متر مربع  به فروش رسانده میشود زمین فروشی در تایمنی که نمره راسته، یک بلاگه و دو نوشه است به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود    

فروشی

150,000 / دالر یا معادل
حویلی تخریبی نمره چپه فروشی در تایمنی
300 متر مربع

حویلی تخریبی نمره چپه فروشی در تایمنی . زمین فروشی در تایمنی که نمره چپه،  به مساحت ۳۰۰ متر مربع با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود    

فروشی

180,000 / دالر یا معادل
خانه  تخریبی فروشی در تایمنی
300 متر مربع

خانه یک منزله تخریبی فروشی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در تایمنی کابل به فروش رسانده میشود خانه یک بلاکه تخریبی فروشی در تایمنی به قیمت ۱۸۰۰۰۰  دالر امریکایی  و یا معادل ان با جور آمد به فروش رسانیده میشود. علاقمندان خرید این زمین با نماینده این ملکیت به تماس شوند.  

فروشی

190,000 / دالر یا معادل
خانه پنج اطاقه فروشی در پروژه تایمنی
450 متر مربع
5 اطاق
2 تشناب

خانه قدیمی فروشی درپروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل.  این خانه دارای ۵ اطاق – ۲ تشناب – ۱آشپزخانه و موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۴۵۰ متر مربع می باشد. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد و با نازلترین قیمت به همشهریان به فروش رسانیده می شود. علاقمندان با […]

فروشی

160,000 / دالر یا معادل
خانه فروشی ۱۳ اطاقه در پروژه تایمنی
450 متر مربع
13 اطاق
5 تشناب
2 موتر پارکنگ

خانه فروشی ۱۳ اطاقه در پروژه تایمنی خانه  فروشی درپروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل.  این خانه دارای ۱۳ اطاق – ۵ تشناب – ۲ موتر گراچ برای پارکنگ موتر و با مساحت ۴۵۰ متر مربع می باشد. این خانه در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد و با نازلترین قیمت به همشهریان به فروش […]

فروشی

220,000 / دالر یا معادل
1 2 14