خانه گروی ۹ اطاقه در ۳۱۵
6 ماه قبل
300 متر مربع
9 اطاق
2 تشناب
7 موتر پارکنگ

  خانه گروی ۲منزله ۹ اطاقه دارای ۴ تشناب  ، ۲ اشبز خانه، ۷ تعداد موتر گراچ دارد مساحت زمین ۳۰۰ متر .نمره راسته سال  اعمار ۲۰۰۸ است نل و آب دولتی دارد  

گروی

40,000 / دالر یا معادل
حویلی گروی در کارته پروان
7 ماه قبل
240 متر مربع
7 اطاق
3 تشناب
2 موتر پارکنگ

  خانه گروی که دارای هفت اطاق آفتاب رخ، سه تشناب، دو موتر گراچ، دو آشپزخانه، نمره راسته، سه منزله، با مساحت ۲۴۰ متر مربع و اعمارشده سال ۲۰۰۵ . با امکانات تهکو،نل آب، چاه/ ذخیره آب و حولی برای فامیل، دفاتر و محل تجارتی به گرو داده می شود علاقمندان میتوانند با تماینده ملکیت […]

گروی

100,000 / دالر یا معادل
خانه گروی عقب هوتل آریانا کابل
250 متر مربع
4 اطاق
3 تشناب

خانه گروی   که دارای ۴ اطاق،  ۲ تشناب ،  ۲ اشبز خانه ‌   بوده  و مساحت زمین ۵۰۰ متر مربع  است و همچنان اعمار شده سال ۲۰۱۹ می باشد با نازلترین قیمت و  با امکانات  ، نل آب دولتی٬ جویلی و  چاه ذخیره آب می باشد  بهترین موقعیت به فامیل داران محترم به گرو داده […]

گروی

25,000 / دالر یا معادل