500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار ناحیه سه .  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم . برای تاجرین به فروش رسانیده میشود برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می […]

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار. سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم برای تاجرین به فروش رسانیده میشود. برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می شود  

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در بگرامی
2 سال قبل
رومان
300 متر مربع

زمین فروشی در بگرامی که در شهرک امنیت ولسوالی بگرامی ٬ ناحیه هشتم موقعیت داشته سه بسوه میباشد و ۴۰ فیصد آبادی دارد . دارای دو اطاق و تشناب و یک آشپزخانه می باشد.  به قیمت  ۱۲۰۰۰۰۰ افغانی با جور امد به فروش رسانیده می شود.  

فروشی

1,300,000 / افغانی
زمین فروشی واقع ناحیه اول باغ علی مردان
1 سال قبل
مصدق
250 متر مربع

یک زمین فروشی واقع ناحیه اول باغ علی مردان مقابل پل یک پیسه کی سرک چهل متره دست راست کوچه اول دارای ۲ نیم بسوه و قباله شرعی هم است قیمت بسوه ۴۵۰۰۰دالر با جور آمد ۰۷۸۴۰۷۷۷۷۸ ۰۷۹۱۷۰۳۴۵۹

فروشی

112,500 / دالر یا معادل
زمین فروشی در کارته چهار
1 سال قبل
16.5 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار . شانزده بسوه قیمت فی بسوه ۷۰۰۰۰ هرار دالر باجور آمد به فروش رسانیده میشود برای معلومات جزیات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید ۰۷۸۶۰۳۱۶۶۶

فروشی

1,155,000 / دالر
زمین فروشی در ولسوالی چهار آسیاب کابل
1 سال قبل
شفیع الله
700 متر مربع

زمین فروشی در ولسوالی چهار آسیاب کابل .  مساحت زمین ۷ بسوه در ناحیه ۲۰ ولسوالی چهارآسیاب کابل. نزدیک به سرک عمومی کابل لوگر. قیمت: ۲۲۰۰۰۰۰ افغانی با جورآمد شفیع الله – ۰۷۷۷۸۱۰۲۴۶ ۰۷۷۰۰۰۹۱۵۵

فروشی

2,200,000 / افغانی
1 2 5