فروش ۲۰۰ متر زمین با اسناد کامل
6 ماه قبل
200 متر مربع
2 اطاق
1 تشناب

۲۰۰ متر زمین کابل با اسناد کامل واقع در پشت مکتب سیما ثمر دشت برچی

فروشی

به تماس شوید
زمین فروشی ۳۰۰ متر مربع در باریک آب
11 ماه قبل
300 متر مربع

یک نمره زمین ٣٠٠ متر مربع واقع باریک اب چهار طرف ان سنگ کاری شده وقباله شرعی دارد قیمّت ان ١۵٠٠٠٠هزار افغان با جور امد شماره تماس ٠٧٠٠٢٢٢١٢٧

فروشی

150,000 / افغانی
زمین فروشی در دشت برچی کابل
1 سال قبل
محمد غلام حسن
200 متر مربع

زمین فروشی در دشت برچی کابل که یک خانه تخریبی میباشد با آب و برق به فروش رسانیده می شود

فروشی

2,700,000 / افغانی
زمین ( خانه تخریبی) فروشی در تایمنی
450 متر مربع

زمین ( خانه تخریبی)  فروشی در تایمنی نمره چپه به مساحت ۴۵۰ متر مربع قیمت زمین ( خانه تخریبی) فروشی در تایمنی-۱۸۰۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد. علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوند.  

فروشی

180,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در سرسرک کمپنی
4500 متر مربع

زمین فروشی در سرسرک کمپنی.این زمین به مساحت  ۴۵بصوه ودارای دکاکین می ‌باشد . به قیمت ۳۷۰۰۰  دالر امریکایی  فی بسوه و یا معادل ان با جور آمد به فروش رسانیده می شود . این زمین در بهترین موقعیت شهر کابل قرار دارد . علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوید  

فروشی

37,000 / دالر یا معادل
خانه  تخریبی فروشی در تایمنی
300 متر مربع

خانه یک منزله تخریبی فروشی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در تایمنی کابل به فروش رسانده میشود خانه یک بلاکه تخریبی فروشی در تایمنی به قیمت ۱۸۰۰۰۰  دالر امریکایی  و یا معادل ان با جور آمد به فروش رسانیده میشود. علاقمندان خرید این زمین با نماینده این ملکیت به تماس شوند.  

فروشی

190,000 / دالر یا معادل
زمین  فروشی در تایمنی شهر کابل
350 متر مربع

  زمین فروشی نمره چپه در تایمنی شهر کابل به مساحت۳۵۰ متر مربع قیمت-۶۰۰۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد

فروشی

600,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در فاضل بیک
200 متر مربع

زمین فروشی در فاضل بیک  به مساحت ۲۰۰ متر مریع .این زمین فروش در فاضل بیک برای آبادی اپارتمان و حولی به قیمت ۷۰۰۰۰۰ افغانی به فروش رسانیده میشود .برای معلومات جزیات بیشتر با نماینده افغان املاک به تماس شوید

فروشی

700,000 / افغانی
1 2 5