زمین فروشی در دشت برچی کابل
1 سال قبل
محمد غلام حسن
200 متر مربع

زمین فروشی در دشت برچی کابل که یک خانه تخریبی میباشد با آب و برق به فروش رسانیده می شود

فروشی

2,700,000 / افغانی
زمین  فروشی در تایمنی شهر کابل
350 متر مربع

  زمین فروشی نمره چپه در تایمنی شهر کابل به مساحت۳۵۰ متر مربع قیمت-۶۰۰۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد

فروشی

600,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در بگرامی کابل
1 سال قبل
ظریف معروف
350 متر مربع

  زمین فروشی در بگرامی کابل . آیا میخواهید در یگ ساحه مسکونی صاحب زمین خویش شوید و مطابق پلان خود در آن آبادی کنید ؟ آیا در جستوجوی ساحه که دارای امنیت خوب ، همسایه های شریف و بی غرض ، هوای پاک ، و ساحه که تمام ضروریات اولیه تان در همانجا مرفوع […]

فروشی

345,000 / افغانی / فی بسوه
سه بسوه زمین فروشی در پروژه تایمنی
300 متر مربع

سه بسوه زمین فروشی در پروژه تایمنی ناحیه چهارم که در یکی از بهترین مناطق کابل موقعیت دارد برای اعمار ساختمانهای تجارتی و رهایشی مساعد میباشد. با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود. علاقمندان خرید این زمین با نماینده این ملکیت روشن مومن به تماس شوند    

فروشی

320,000 / دالر یا معادل
دو نمره زمین فروشی در بگرامی
1 سال قبل
ظاھر
500 متر مربع

دو نمره زمین فروشی در بگرامی  که هر یک پنج بسوه است ۵۰۰ متر مربع. واقع شهرک حاجی نذیر . عقب قریه حسن خیل بگرامی کابل قیمت فی بسوه ۲۵۰۰ دالر

فروشی

2,500 / دالر فی بسوہ
زمین ( خانه تخریبی) فروشی در تایمنی
450 متر مربع

زمین ( خانه تخریبی)  فروشی در تایمنی نمره چپه به مساحت ۴۵۰ متر مربع قیمت زمین ( خانه تخریبی) فروشی در تایمنی-۱۸۰۰۰۰ دالر یا معادل با جور آمد. علاقمندان با نماینده ملکیت به تماس شوند.  

فروشی

180,000 / دالر یا معادل
1 2 5