زمین فروشی در فاضل بیک
377 متر مربع

زمین فروشی در فاضل بیک .این زمین فروشی فاضل بیک برای آبادی اپارتمان و حولی به مساحت ۳۷۷ متر مربع به قیمت ۲۶۳۹۰۰۰ افغانی به فروش رسانیده میشود

فروشی

2,639,000 / افغانی
زمین فروشی در خوشحال خان مینه
300 متر مربع

  زمین فروشی در خوشحال خان که نمره راسته است و  به مساحت ۳۰۰ متر مربع می باشد با نازلترین قیمت به فروشی رسانیده می شود  

فروشی

180,000 / دالر یا معادل
زمین فروشی در ولسوالی میرآمور دایکندی
1 سال قبل
17000 متر مربع

زمین فروشی در ولسوالی میرآمور ولایت دایکندی پر آب با درخت های تنومند و زمین تخت و حاصل خیر د منطقه بسیار امن خوش و آب و هوا  نصف زمین به مبلغ ۱۵ میلیون افغانی به فروش میرسد برای معلومات بیشتر به واتساپ و ایمو بنده پیام دهید ! برای مشتری واقعی تخفیف قائل میشم […]

فروشی

15,000,000 / افغانی
زمین برای فروش در تایمنی
325 متر مربع

زمین برای فروش در تایمنی یک بلاکه ساحه تجارتی دو منزله تخریبی به مساحت ۳۲۵ متر مربع و یا ۱۳ بر ۲۵ به فروش رسانیده میشود

فروشی

به تماس شوید
زمین فروشی در سرای خواجه ولایت کابل
1 سال قبل
نوید عظیمی
1500 متر مربع

۱۵ بسوه زمین برای فروش نوعیت زمین تجارتی(جای تانک تیل و بلند منزل) آدرس: ولایت کابل ، سرای خواجه ، همجوار( چسپیده) به سرک عمومی کابل پروان ، قلعه آخند نزدیک سرک قریه قچی /////بسوه ۱۶۰ هزار افغانی با یک اندازه جور آمد برای جزیات بیشتر شماره تماس :۰۷۹۱۵۳۵۶۳۰

فروشی

160,000 / افغانی/ بسوه
زمین فروشی در ناحیه هشتم قلعچه صاحب زاده ها
1 سال قبل
سید تواب سادات
150 متر مربع

زمین فروشی یک و نیم بسوه (۱۵۰) متر مربع آدرس : کابل ناحیه هشتم قلعچه صاحب زاده ها کوچه مسجد رنگه. نزدیک به سرک مکتب مسجد و شفاخانه ها. قیمت مجموعی: ۱۳۰۰۰۰۰ افغانی شماره تماس : ۰۷۶۶۵۹۴۱۶۰

فروشی

1,300,000 / افغانی
زمین فروشی در ولسوالی چهار آسیاب کابل
1 سال قبل
شفیع الله
700 متر مربع

زمین فروشی در ولسوالی چهار آسیاب کابل .  مساحت زمین ۷ بسوه در ناحیه ۲۰ ولسوالی چهارآسیاب کابل. نزدیک به سرک عمومی کابل لوگر. قیمت: ۲۲۰۰۰۰۰ افغانی با جورآمد شفیع الله – ۰۷۷۷۸۱۰۲۴۶ ۰۷۷۰۰۰۹۱۵۵

فروشی

2,200,000 / افغانی
زمین فروشی در کارته چهار
1 سال قبل
16.5 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار . شانزده بسوه قیمت فی بسوه ۷۰۰۰۰ هرار دالر باجور آمد به فروش رسانیده میشود برای معلومات جزیات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید ۰۷۸۶۰۳۱۶۶۶

فروشی

1,155,000 / دالر
زمین فروشی واقع ناحیه اول باغ علی مردان
1 سال قبل
مصدق
250 متر مربع

یک زمین فروشی واقع ناحیه اول باغ علی مردان مقابل پل یک پیسه کی سرک چهل متره دست راست کوچه اول دارای ۲ نیم بسوه و قباله شرعی هم است قیمت بسوه ۴۵۰۰۰دالر با جور آمد ۰۷۸۴۰۷۷۷۷۸ ۰۷۹۱۷۰۳۴۵۹

فروشی

112,500 / دالر یا معادل
زمین فروشی در بگرامی
2 سال قبل
رومان
300 متر مربع

زمین فروشی در بگرامی که در شهرک امنیت ولسوالی بگرامی ٬ ناحیه هشتم موقعیت داشته سه بسوه میباشد و ۴۰ فیصد آبادی دارد . دارای دو اطاق و تشناب و یک آشپزخانه می باشد.  به قیمت  ۱۲۰۰۰۰۰ افغانی با جور امد به فروش رسانیده می شود.  

فروشی

1,300,000 / افغانی
500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار. سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم برای تاجرین به فروش رسانیده میشود. برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می شود  

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
500 متر مربع

زمین فروشی در کارته چهار ناحیه سه .  پنج بسوه و ۲۶متر بر آن در سرک زمین فروشی در کارته چهار سرک دارلامان مقابل شرکت عمومی افغان بیسیم . برای تاجرین به فروش رسانیده میشود برای معلومات بیشتر با نماینده رهنمای معاملات لمرنوری به تماس شوید. به قیمت ۴۵۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده می […]

فروشی

45,000 / دالر یا معادل
1 4 5