فروشی

اپارتمان های فروشی  در ناحیه چهار 

14524

شماره ملکیت

180 متر مربع

مساحت

4

اطاق

3

تشناب

700 / دالر یا معادل فی متر مربع

تشریحات

اپارتمان های فروشی  در ناحیه چهار

اپارتمان ۴ اطاق ١٨٠ متر مربع

اپارتمان ٣ اطاقه ١۴٠ متر مربع
اپارتمان ٢ اطاقه. ٨٠ متر مربع
موقیعت پشت حوزه چهار
به قباله شرعی اب شرینی برق ساحه سبز
سیستم لفت سیستم مرکز گرمی سیستم الماری اشپز خانه ترکی٬ سیستم اطفاییه

فیمت -متر مربع ٧٠٠ دالر به جور امد

شماره تماس: ۰۷۸۷۸۷۴۷۸۷

منطقه

آدرس: عقب ناحیه چهار
 • کشور: افغانستان
 • ولایت / شهر: کابل
 • ناحیه: ناحیه ۴
 • منطقه: پروان دو
باز نمودن نقشه گوگل
 • شماره ملکیت 14524
 • قیمت 700 / دالر یا معادل فی متر مربع
 • نوع ملکیت اپارتمان
 • نوع معامله فروشی
 • تعداد اطاق 4
 • تعداد تشناب 3
 • سال اعمار 2020
 • مساحت 180 متر مربع
 • تخفیف عاجل با جورآمد
 • تعداد گراچ 1
 • تعداد آشپزخانه 1
 • موقعیت منزل منزل سوم
 • کرایه پیشکی -
 • شرایط اختصاصی برای فامیل

ارتباط

اسم: صادق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

املاک مشابه

اپارتمان سه اطاقه فروشی درتایمنی
3 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان سه اطاقه فروشی درتایمنی خانه فروشی درپروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل.  این خانه دارای ۳ اطاق – ۲ تشناب – ۱ اشپزخانه   ۱ موتر گراچ برای پارکنگ موتر  دارا می باشد. با امکانات برنده ٬ حویلی ٬ نل آب دولتی ٬ مرکز گرمی٬ الماری دیواری ٬ کیبل تلویزیون و چاه اب . و […]

فروشی

50,000 / دالر یا معادل
اپارتمان فروشی ۴ اطاقه در تایمنی چهارراهی اسپ ها
1 سال قبل
اپارتمان های VIP
4 اطاق
2 تشناب
1 موتر پارکنگ

اپارتمان فروشی ۴ اطاقه تخت بام دار VIP در تایمنی چهار راهی اسپ ها .کابل تایمنی چهار راهی اسپ ها عقب هوتل خراسان . با داشتن اورسی های بزرگ ، روشن و آفتاب رخ به قیمت ۸۰۰۰۰ دالر یا معادل به فروش رسانیده میشود. @ ویژه گی های این اپاتمانها قرار ذیل است @ اپارتمانهای […]

فروشی

80,000 / دالر یا معادل