فروشی

حویلی ۵ منزله فروشی در تایمنی

9216

شماره ملکیت

18

اطاق

8

تشناب

به تماس شوید

تشریحات

حویلی فروشی که دارای ۱۸ اطاق، ۱۰تشناب، ۷موتر گراچ، ۴آشپزخانه، نمره راسته به مساحت ۴۲۰ متر مربع برای فامیل ٬ محل تجارتی و دفاتر به فروش رسانیده می شود

 

منطقه

آدرس: سرک اول پروژه تایمنی ناحیه چهارم
 • کشور: افغانستان
 • ولایت / شهر: کابل
 • ناحیه: ناحیه ۴
 • منطقه: پروژه تایمنی
باز نمودن نقشه گوگل
 • شماره ملکیت 9216
 • قیمت به تماس شوید
 • نوع ملکیت خانه
 • نوع معامله فروشی
 • تعداد اطاق 18
 • تعداد اطاق 18
 • تعداد تشناب 8
 • تخفیف عاجل با جورآمد
 • تعداد گراچ 4
 • تعداد آشپزخانه 6
 • موقعیت منزل -
 • کرایه پیشکی -

ارتباط

املاک مشابه

خانه فروشی در تایمنی
350 متر مربع
5 اطاق
2 تشناب
3 موتر پارکنگ

خانه فروشی در تایمنی که تخریبی میباشد و در بهترین موقیعت ناحیه چهارم شهر کابل موقعیت دارد. این خانه فروشی دارای ۳۵۰ متر مربع و پنجاه فیصد آن ساحه تجارتی میباشد به قیمت ۲۸۰۰۰۰ هزار دالر یا معادل آن برای تاجرین و فامیل به فروش رسانیده میشود  

فروشی

280,000 / دالر امریکایی یا معادل
حویلی فروشی در پروژه تایمنی
350 متر مربع
11 اطاق
6 تشناب
4 موتر پارکنگ

حویلی فروشی در پروژه تایمنی  سه منزله دارای ۱۱ اطاق، ۶ تشناب، ۴، ۳آشپزخانه موتر گراچ، نمره راسته، به مساحت ۳۵۰ منر مربع، نل آب ، گدام/تهکو، نل آب، الماری دیواری، و برنده/بالکونی به قیمت ۲۷۵۰۰۰ دالر به فروش رسانیده میشود

فروشی

275,000 / دالر
حویلی تخریبی نمره چپه فروشی در تایمنی
300 متر مربع

حویلی تخریبی نمره چپه فروشی در تایمنی . زمین فروشی در تایمنی که نمره چپه،  به مساحت ۳۰۰ متر مربع با نازلترین قیمت به فروش رسانیده می شود    

فروشی

180,000 / دالر یا معادل