از طریق تیلیفون

طرز استفاده ویبسایت از طریق تیلیفون

در قدم اول چی باید کرد

در قدم اول باید ثبت نام نمائید و بعد از آن به حساب خویش رفته و شماره تیلیفون خود را درج نمائید. کمتر از ۱۰ دقیقه وقت را دربر خواهد گرفت.  برای جزئیات ثبت نام و اضافه نمودن شماره تیلیفون به بخش ذیل مراجعه نمائید.

ثبت نام

برای ثبت نام از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

جستجوی ملکیت

برای جستجوی ملکیت از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

ثبت جستجو

برای ثبت جستجو از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

مقایسه املاک

برای مقایسه املاک از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

لست دلخواه

برای اضافه نمودن ملکیت به لست دلخواه تان از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

ثبت ملکیت

برای ثبت ملکیت در ویبسایت افغان املاک از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

تغیرات در ملکیت

برای تغیرات در جزئیات ملکیت ثبت شده تان از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

حذف ملکیت

برای پنهان نمودن و یا هم حذف ملکیت از طریق تلیفون ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

از طریق کمپیوتر

طرز استفاده ویبسایت از طریق کمپیوتر

در قدم اول چی باید کرد

در قدم اول باید ثبت نام نمائید و بعد از آن به حساب خویش رفته و شماره تیلیفون خود را درج نمائید. کمتر از ۱۰ دقیقه وقت را دربر خواهد گرفت.  برای جزئیات ثبت نام و اضافه نمودن شماره تیلیفون به بخش ذیل مراجعه نمائید.

ثبت نام

برای ثبت نام از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

جستجوی ملکیت

برای جستجوی ملکیت از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

ثبت جستجو

برای ثبت جستجو از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

مقایسه املاک

برای مقایسه املاک از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

لست دلخواه

برای اضافه نمودن ملکیت به لست دلخواه تان از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

ثبت ملکیت

برای ثبت ملکیت در ویبسایت افغان املاک از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

تغیرات در ملکیت

برای تغیرات در جزئیات ملکیت ثبت شده تان از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

حذف ملکیت

برای پنهان نمودن و یا هم حذف ملکیت از طریق کمپیوتر ویدیوی ذیل را مشاهده نمائید.

بیشتر بدانید

اگر به سوالات شما در فوق جواب ارائه نگردیده و یا هم سوالات بیشتر دارید لطف نموده سوالات خویش را توسط خانه پری فورمه ذیل برای ما ارسال نمائید تا یکی از متخصصین املاک با شما تماس گرفته و شما را در قسمت درک بهتر از وضعیت املاک همکاری نمایند.

    مقایسه